Anunț

8 Noiembrie 2017

Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică anunță inițierea procedurii de consultare publică a Proiectului Regulamentului privind racordarea la rețelele electrice şi prestarea serviciilor de transport şi de distribuție a energiei electrice și a Analizei Impactului de Reglementare (AIR).

Propunerile și recomandările la proiectul Regulamentului privind racordarea la rețelele electrice şi prestarea serviciilor de transport şi de distribuție a energiei electrice și AIR pot fi expediate pot fi expediate în formă electronică la adresa vturcanu@anre.md sau depuse la sediul ANRE, mun. Chișinău str.Columna 90, până la data de 21 noiembrie 2017. 

Proiectul Regulamentului privind racordarea la rețelele electrice şi prestarea serviciilor de transport şi de distribuție a energiei electrice și Analiza  Impactului de Reglementare pot fi accesate pe pagina web a Agenției: www.anre.md, la rubrica Transparența decizională / Consultări Publice, sau la sediul Agenţiei.