Anunț

6 Noiembrie 2017

Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) anunță despre inițierea procedurii de consultare publică a proiectului Regulamentului privind racordarea la reţelele de gaze naturale şi prestarea serviciilor de transport şi de distribuţie a gazelor naturale.

Recomandările pe marginea Proiectului şi a AIR pot fi expediate până la data de 21 noiembrie 2017 la adresa electronică estratulat@anre.md, număr de telefon 022 852930 sau pot fi depuse la sediul ANRE str.Columna 90, Chişinău.

Proiectul Regulamentului, AIR şi Nota informativă la proiect pot fi consultate pe pagina web a Agenției: www.anre.md, secțiunea Transparență decizională/Consultări publice sau la sediul Agenției.