ANRE vrea să instituie reguli unice pentru achiziţiile de bunuri şi servicii în sectorul energetic

2 Noiembrie 2012

Consiliul de administraţie al Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a examinat în şedinţa publică din 2 noiembrie Proiectul Regulamentului privind procedurile de achiziţii a bunurilor, lucrărilor şi serviciilor, utilizate în activitatea reglementată a întreprinderilor din sectorul energetic.
Documentul urmează să stabilească reguli unice şi transparente privind procurările de bunuri, lucrări şi servicii pentru toate întreprinderile din sectorul energetic, fapt care va duce, nemijlocit, la diminuarea preţurilor de procurare a bunurilor, lucrărilor şi serviciilor şi, în consecinţă, a costurilor întreprinderilor reglementate ce urmează a fi incluse în tarife.
În cadrul şedinţei a fost examinată a patra variată a proiectului de regulament, care a fost plasată pe site-ul Agenţiei încă pe data de 26 octombrie, pentru consultare publică. Însă, în urma discuţiilor de astăzi, reprezentanţii întreprinderilor din sectorul energetic au solicitat un termen de două săptămâni pentru definitivarea propunerilor suplimentare. Astfel, Consiliul de administraţie al ANRE a decis ca examinarea finală a proiectului de regulament să aibă loc pe 16 noiembrie, într-o altă şedinţă publică. 
De notat că Proiectul Regulamentului privind procedurile de achiziţii a bunurilor, lucrărilor şi serviciilor, utilizate în activitatea reglementată a întreprinderilor din sectorul energetic prevede necesitatea organizării de licitaţii transparente, cu posibilitatea participării tuturor potenţialilor furnizori de bunuri, lucrări, servicii. Pentru realizarea obligaţiilor sale beneficiarul va trebui să elaboreze planurile anuale de achiziţii; să creeze Comisii şi/sau unităţi structurale responsabile de achiziţii; să elaboreze documentaţia de licitaţie, anunţuri şi invitaţii necesare pentru desfăşurarea procedurilor de achiziţii; să asigure participarea largă a operatorilor economici la procesul de achiziţii; să examineze şi să evalueze ofertele primite de la operatorii economici; să încheie contracte de achiziţii cu operatorii economici câştigători în cadrul procedurilor de achiziţii; să asigure evidenţa şi păstrarea tuturor documentelor întocmite, aplicate şi primite în cadrul procedurilor de achiziţii.
Serviciul de presă al ANRE
2 noiembrie 2012