ANRE va sancţiona operatorii care nu respectă indicatorii de calitate la furnizarea energiei electrice

25 Iulie 2008

Agenţia Naţională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) va sancţiona titularii de licenţe care nu respectă cerinţele faţă de calitatea serviciului de distribuţie şi furnizare a energiei electrice prin reduceri ale tarifului de livrare a energiei, achitarea de către aceştia a compensaţiilor şi despăgubirilor pentru pagubele materiale cauzate consumatorilor de pe urma prestării unor servicii necalitative. Aceste prevederi se conţin în Regulamentul cu privire la calitatea serviciului de distribuţie şi furnizare a energiei electrice, aprobat de Consiliul de Administraţie al ANRE şi publicat astăzi, 25 iulie în „Monitorul Oficial al Republicii Moldova”.
Consiliul a luat decizia sa după ce proiectul regulamentului a fost consultat cu toţi operatorii de pe piaţa energiei electrice, autorităţile de stat interesate, reprezentanţii asociaţilor de protecţie a drepturilor consumatorilor şi ulterior avizat pozitiv de către grupul de lucru al Comisiei de Stat pentru reglementarea activităţii de întreprinzător.
Gheorghe Lupan, şeful direcţiei reglementări şi licenţiere a ANRE, a invocat drept motiv al elaborării proiectului creşterea numărului de petiţii ale consumatorilor care reclamă calitatea proastă a serviciilor energetice, necesitatea revizuirii regulamentului în vigoare, aprobat de Agenţie în martie 2003, şi aducerii lui în concordanţă cu normele şi standardele europene. El a subliniat că scopul principal al documentului este de a asigura îmbunătăţirea indicatorilor de calitate a serviciului de distribuţie şi furnizare a energiei electrice prin înăsprirea cerinţelor faţă de prestatorii acestui serviciu.
Regulamentul stabileşte 13 indicatori ai continuităţii furnizării energiei electrice şi măsurile ce vor fi întreprinse faţă de titularii de licenţe în cazul nerespectării acestor indicatori. Astfel, unităţile de distribuţie sunt obligate să reducă treptat valoarea anuală a indicatorului de continuitate SAIDI (System Iterruption Duration Index) – durata medie a întreruperilor în reţea, pentru întreruperile neprogramate, de la 12 ore, în 2009, până la 8 ore, în 2013. În cazul în care unitatea de distribuţie nu va respecta valorile anuale ale SAIDI, stabilite de regulament pentru fiecare an din perioada 2009 –2013, ANRE este în drept să reducă tariful de livrare a energiei: dacă abaterea se încadrează între 0,5 şi 2 ore – cu 0,2%, între 2 şi 3 ore – cu 0,5%, dacă este de 3 ore şi mai mult – cu 1%. Reduceri a tarifului se vor opera şi în cazurile când furnizorii vor depăşi abuziv termenele de înlăturare a situaţiilor legate de supratensiuni şi goluri repetate de tensiune, termenul pentru eliberarea avizului de racordare a instalaţiilor solicitanţilor la reţeaua electrică şi al celui pentru încheierea contractului de furnizare a energiei. Legea cu privire la energia electrică stabileşte că, pentru nerespectarea indicatorilor de calitate, ANRE este în drept să reducă tariful la energia furnizată până la 5 %.
Potrivit regulamentului, ANRE va putea aplica reduceri ale tarifului, pentru nerespectarea indicatorilor de continuitate a furnizării energiei, începând cu anul 2010, în baza rezultatelor înregistrate de unităţile de distribuţie în 2009. Gheorghe Lupan a declarat că prin această decizie Agenţia a oferit furnizorilor o perioadă suplimentară de timp pentru a schimba starea de lucruri la acest capitol. El a afirmat că ANRE va monitoriza respectarea prevederilor regulamentului în baza analizei rapoartelor prezentate de unităţile de distribuţie, petiţiilor parvenite de la consumatori şi a controalelor efectuate de specialiştii săi, precizând că în acest scop la Agenţie a fost creată o secţie specială - monitorizarea calităţii serviciilor. Lupan a mai spus că regulamentul obligă unităţile de distribuţie să înregistreze toate cererile, sesizările şi solicitările legate de calitatea serviciului de distribuţie şi furnizare a energiei şi să prezinte Agenţiei rapoarte anuale în această problemă, precum şi informaţii lunare privind întreruperile în furnizarea curentului electric.
Conform estimărilor ANRE, aplicarea prevederilor noului regulament va conduce la reducerea duratei medii anuale a întreruperilor în reţea până la 8 ore, a numărului cazurilor de prestare defectuoasă a serviciilor energetice cu circa 10% anual, precum şi a pierderilor tehnice în reţelele de distribuţie cu circa 1,5%.
Serviciul de presă al ANRE
25 iulie 2008