ANRE va elabora o nouă Metodologiei de calculare şi aplicare a tarifelor reglementate pentru serviciul de transport al gazelor naturale

27 Aprilie 2018

Reprezentanții Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică, experții Secretariatului Comunității Energetice și experții din cadrul EU4Energy au participat la o ședință în cadrul căreia s-a discutat proiectul Metodologiei de calculare şi aplicare a tarifelor reglementate pentru serviciul de transport al gazelor naturale, inclusiv tarifele de tip intrare şi ieşire. La această ședință au participat, de asemene, reprezentanții Ministerului Economiei și Infrastructurii, ai operatorilor sistemelor de transport al gazelor naturale, ai furnizorilor de gaze naturale.

Proiectul Metodologiei propuse constă din două elemente principale: determinarea veniturilor admise ale operatorilor sistemelor de transport al gazelor naturale și calcularea tarifelor de tip intrare și ieșire, prevăzute de Legea cu privire la gazele naturale, ce urmează a fi aplicate după aprobarea noii metodologii. Astfel, în proiectul propus  este menționat că stabilirea tarifele pentru utilizarea rețelei de transport de gaze constă în două etape distincte. În primul rând, autoritatea de reglementare trebuie să decidă asupra unei abordări privind stabilirea valorii veniturilor pe care un operator al sistemului de transport al gazelor naturale  are dreptul să o colecteze de la utilizatorii de sistem. Odată ce venitul total admis este determinat, se determină tarifele de tip intrare  și ieșire ținîndu-se cont de capacitățile rețelelor de tarnsport al gazelor naturale și lungimile conductelor de gaze naturale, inclusiv pentru utilizatorii de sistem din interiorul țării și pentru utilizatorii de sistem cărora li se prestează serviciul de tranport la tranzitul gazelor naturale, astfel încât venitul ce urmează a fi colectat să permită funcționarea eficientă a operatorului sistemului de tarnsport.

În rezultatul ședinței s-a convenit că după obținerea de către consultant a propunerilor din partea operatorilor sistemelor de transport, ANRE și alte părți interesate, experții Secretariatului vor definita proiectul și vor prezenta un model de calcul al tarifelor pentru prestarea serviciilor de transport ce ulterior va putea fi utilizat pentru stabilirea tarifelor.

Menționăm că acest document este elaborat cu sprijinul Uniunii Europene în cadrul inițiativei EU4Energy.

Galerie_foto