ANRE va beneficia de asistenţă tehnică din partea Estoniei

30 Octombrie 2012

Agenţia Naţională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) va participa în cadrul Proiectului eston de cooperare pentru dezvoltare "Consolidarea protecţiei concurenţei pe piaţa liberă din Republica Moldova prin educaţie şi o bună guvernare". Scopul proiectului constă în preluarea experienţei estone privind armonizarea legislaţiei la standardele UE, aplicarea mecanismelor de protecţie a concurenţei, combinarea instrumentelor de reglementare cu cele de protecţie a concurenţei în vederea sporirii competiţiei pe piaţa liberă din Republica Moldova.
Proiectul include o serie de instruiri profesionale, susţinute de experţii Autorităţii de Concurenţă şi ai Şcolii de Drept din Tallinn şi destinate oficialilor moldoveni, juriştilor, comunităţilor de afaceri, mediului academic şi societăţii civile. În proiect vor fi antrenaţi şi reprezentanţi ai Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologii Informaţionale şi Consiliului Concurenţei. Activităţile de formare profesională se vor axa pe aplicarea regulilor de concurenţă; tehnicilor de investigaţie şi colectare a dovezilor; fuzionarea activităţilor de control cu cele de  investigaţie; educaţie şi bună guvernare.
În 2013, o delegaţie a ANRE, condusă de directorul general, Victor Parlicov, urmează să întreprindă o vizită de lucru în Estonia, unde experţi ai Departamentului de Reglementare a Energiei şi a Apei din cadrul Autorităţii de Concurenţă vor oferi un trening de formare profesională cu privire la protecţia concurenţei şi reglementarea în sectorul energetic.
Proiectul a fost lansat în septembrie 2012 şi va dura până în august 2013. Este finanţat de  Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Estonia, în colaborare cu Fondurile pentru Cooperare în Dezvoltare şi Ajutor Umanitar.
Conform Strategiei estone de cooperare şi dezvoltare pentru 2011-2015, Republica Moldova este una dintre ţările prioritare pentru Estonia. În ultimii ani a fost înregistrată o tendinţă de creştere a cooperării bilaterale, datorită cererii sporite a Republicii Moldova faţă de consultanţa şi know-how-ul estonian, precum şi datorită fondurilor disponibile pentru dezvoltarea cooperării. Din punct de vedere strategic, dezvoltarea cooperării Estoniei cu Republica Moldova se concentrează pe educaţie, buna guvernare şi consolidarea democraţiei, precum şi pe dezvoltarea economică şi durabilitatea/viabilitatea mediului.
 
Serviciul de presă al ANRE
30 octombrie 2012