ANRE a micșorat prețurile de furnizare a energiei electrice livrate consumatorilor

15 Iunie 2018

Consiliul de Administrație al Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a aprobat, astăzi, 15 iunie 2018, în ședință publică, diminuarea prețurilor reglementate de furnizare a energiei electrice de către Î.C.S. ,,Gas Natural Fenosa Furnizare Energie” S.R.L. și S.A. ,,Furnizarea Energiei Electrice Nord”. De asemenea, în cadrul aceleiași ședințe s-a discutat și tarifele pentru prestarea serviciului public de alimentare cu apă, canalizare și epurare a apelor uzate de către S.A. „Apă-Canal Chișinău”.

Astfel, în urma mai multor dezbateri Consiliul de Administrație al ANRE a calculat și aprobat următoarele prețuri reglementate de furnizare a energiei electrice:

Pentru consumatorilor Î.C.S. ,,Gas Natural Fenosa Furnizare Energie” S.R.L.:

Prețurile reglementate la furnizarea energiei electrice:

 • 106 bani/kWh pentru energia electrică furnizată la punctele de intrare în rețelele de transport (-12,9%);
 • 121 bani/kWh pentru energia electrică furnizată la punctele de ieșire din rețelele de transport (-12,5%);
 • 134 bani/kWh pentru consumatorii finali ale căror instalații sunt racordate la rețelele electrice de distribuție de tensiune înaltă (35–110 kV) (-12,5%);
 • 160 bani/kWh pentru consumatorii finali ale căror instalații sunt racordate la rețelele electrice de distribuție de tensiune medie (6–10 kV) (-11,9%);
 • 179 bani/kWh pentru consumatorii finali ale căror instalații sunt racordate la rețelele electrice de distribuție de tensiune joasă (0,4 kV) (-10%).

În același timp, ANRE a aprobat noile prețuri pentru serviciul de distribuție a energiei electrice prestate de Î.C.S. „RED Union Fenosa”:

 • 12 bani/kWh pentru consumatorii, instalațiile cărora sunt conectate la rețelele de distribuție de tensiune înaltă (35–110 kV) (-17,9%);
 • 39 bani/kWh pentru consumatorii, instalațiile cărora sunt conectate la rețelele de distribuție de tensiune medie (6–10 kV) (-9,7%);
 • 58 bani/kWh pentru consumatorii, instalațiile cărora sunt conectate la rețelele de distribuție de tensiune joasă (0,4 kV) (-4,03%).

Prețurile finale la energia electrică furnizată de S.A. „Furnizare Energie Electrice Nord”:

 • 93 bani/kWh pentru energia electrică furnizată la punctele de intrare în rețelele de transport (-22,6%);
 • 107 bani/kWh pentru energia electrică furnizată la punctele de ieșire din rețelele de transport (-20,4%);
 • 166 bani/kWh pentru consumatorii finali ale căror instalații sunt racordate la rețelele electrice de distribuție de tensiune medie (6–10 kV) (-9,7%);
 • 191 bani/kWh pentru consumatorii finali ale căror instalații sunt racordate la rețelele electrice de distribuție de tensiune joasă (0,4 kV) (10,1%).

Prețurile pentru serviciul de distribuție a energiei electrice de către  „RED Nord”:

 • 62 bani/kWh pentru consumatorii, instalațiile cărora sunt conectate la rețelele de distribuție de tensiune medie (6–10 kV) (+23,4%);
 • 86 bani/kWh pentru consumatorii, instalațiile cărora sunt conectate la rețelele de distribuție de tensiune joasă (0,4 kV) (+9,2%).

Principalii factori care au avut un impact diminutiv asupra tarifelor de distribuție și prețurilor reglementate de furnizare a energiei electrice calculate pentru anul 2018, au fost:

- evoluția cursului de schimb mediu anual al monedei naționale față de dolarul SUA;

- diminuarea prețului mediu anual de procurare a energiei electrice de la surse datorită aprecierii monedei naționale față de dolarul SUA;

- diminuarea costurilor de capital urmare a impactului modificării metodologiei tarifare precum și a evoluției cursului de schimb.

Menționăm că noi noile prețuri vor intra în vigoare începând cu 1 iulie 2018.

 

De asemenea, în cadrul ședinței de astăzi, Consiliul de Administrație al Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică a respins cererea S.A. „Apă-Canal Chișinău” privind majorarea tarifele pentru prestarea serviciului public de alimentare cu apă, canalizare și epurare a apelor uzate.

Principalii factori care au dus la respingerea cererii au fost:

 • reducerea tarifelor la energie electrică pe nivele de tensiune medie și mică pentru anul 2018;
 • determinarea devierilor tarifare conform prevederilor metodologiei, calculul fiind aplicat greșit de către operator;
 • excluderea cheltuielilor materiale și ale celor de întreținere și exploatare neutilizate în 2017.

Astfel, consumatorii din municipiul Chișinău vor achita facturile conform tarifelor în vigoare.

Serviciul de Presă ANRE