ANRE desfăşoară o campanie de informare privind aplicarea noului Cod Contravenţional

21 August 2009

Agenţia Naţională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a organizat astăzi, 21 august, la Bălţi un seminar privind aplicarea prevederilor noului Cod contravenţional la care au participat persoane cu funcţii de răspundere de la întreprinderea de distribuţie a energiei electrice RED Nord şi de la cele 10 filiale ale acesteia. Seminarul se înscrie în campania de informare şi instruire desfăşurată de ANRE pentru persoanele cu funcţii de răspundere de la unităţile energetice din republică, care au dreptul de a constata contravenţiile în domeniul energetic.
În cadrul seminarului au fost elucidate multiple probleme ce ţin de constatarea faptei contravenţionale, colectarea şi administrarea probelor privind existenţa contravenţiei, de încheierea procesului-verbal cu privire la contravenţie, de constatarea circumstanţelor care au importanţă la stabilirea faptelor şi consecinţelor lor juridice, de consemnarea indiciilor calificativi ai elementelor constitutive ale contravenţiei. O atenţie deosebită a fost acordată întocmirii corecte a procesului verbal de constatare a contravenţiei administrative. Au fost discutate şi explicate toate punctele şi modalitatea de îndeplinire a tuturor rubricilor procesului verbal cu privire la contravenţia administrativă.
Primele două seminare cu aceeaşi temă au fost organizate săptămâna trecută pentru agenţii constatatori din cadrul ANRE şi pentru persoanele cu funcţii de răspundere de la CET- 2 din Chişinău. În cursul lunii septembrie atare seminare vor fi desfăşurate la CET -1, Moldovagaz, Moldovatransgaz, Moldelectrica, RED Union Fenosa şi RED Nord-Vest.
Noul Cod contravenţional, intrat în vigoare la 31 mai curent, stabileşte că au dreptul să constate contravenţiile în domeniul energetic (art.108, 161-169) şi să încheie procese- verbale specialiştii şi şefii de subdiviziuni ai ANRE (agenţi constatatori), precum şi persoanele cu funcţii de răspundere din unităţile energetice, împuternicite de către ANRE. Potrvit Codului, agenţii constatatori întocmesc procesele-verbale cu privire la contravenţii şi le remit spre examinare în fond instanţei de judecată competente, iar persoanele cu funcţie de răspundere din unităţile energetice remit procesele-verbale spre examinare comisiei administrative.
Până în prezent, ANRE a abilitat cu dreptul de a constata contravenţiile prevăzute la art. 108, 161-168 ale Codului 114 persoane cu funcţii de răspundere de la unităţile energetice din republică.
Serviciul de presă al ANRE
21 august 2009