ANRE creează condiţii pentru valorificarea resurselor de energie regenerabilă

5 Iunie 2009

Garanţiile de origine pentru energia electrică produsă din surse regenerabile de energie se eliberează lunar, în baza cererii depuse de producător, de către operatorul reţelei de transport sau de distribuţie pentru cantităţile de energie produse în luna precedentă de instalaţiile de producere a energiei electrice din surse regenerabile de energie, la care puterea generată este de cel puţin 10 kW. Această prevedere se conţine în Regulamentul privind garanţiile de origine pentru energia electrică produsă din surse regenerabile de energie, aprobat de Consiliul de Administraţie al Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Energetică (ANRE).  Regulamentul a intrat în vigoare vineri, 5 iunie, odată cu publicarea în Monitorul Oficial.
Obiectivul principal al noului regulament este crearea condiţiilor necesare pentru valorificarea pe scară largă a surselor regenerabile de energie, în particular, oferirea pentru producători a garanţiei că energia electrică produsă de ei va fi procurată de furnizorii de energie la tarife reglementate de ANRE. Agenţia consideră că acest factor va stimula atragerea investiţiilor în sectorul electroenergetic şi intrarea pe piaţă a producătorilor de energie electrică din surse regenerabile de energie.
Noul act normativ stabileşte condiţiile şi procedurile de eliberare, utilizare şi anulare a garanţiilor de origine, documentele şi informaţiile necesare pentru eliberarea acestora, activităţile necesare de întreprins pentru asigurarea corectitudinii şi credibilităţii garanţiilor de origine, responsabilităţile părţilor implicate în executarea acestor proceduri şi operaţiunile legate ţinerea evidenţei garanţiilor de origine. Regulamentul cuprinde 36 de puncte grupate în 9 secţiuni şi două anexe: modelul cererii de eliberare a garanţiei de origine şi modelul garanţiei de origine.
Garanţia de origine specifică sursa regenerabilă de energie din care a fost produsă energia electrică, data eliberării,  locul de amplasare a instalaţiei de producere a energiei electrice, puterea instalată a capacităţii de producere, cantitatea de energie electrică produsă şi permite producătorului să demonstreze că energia electrică pe care o comercializează este produsă din surse regenerabile de energie.
Regulamentul a fost elaborat de ANRE în conformitate cu cerinţele Legii energiei regenerabile nr. 160-XVI din 12.07.2007. Proiectul acestuia a fost consultat cu autorităţile publice interesate, participanţii profesionişti la piaţa energiei electrice, cu experţi internaţionali, asociaţiile pentru protecţia drepturilor consumatorilor, iar ulterior avizat pozitiv de grupul de lucru pentru reglementarea activităţii de întreprinzător şi înregistrat la Ministerul Justiţiei. 
Textul Regulamentului privind garanţiile de origine pentru energia electrică produsă din surse regenerabile de energie poate fi consultat pe pagina de Internet a Agenţiei: www.anre.md.  
Serviciul de presă al ANRE
5 iunie 2009