ANRE continuă campania de informare privind aplicarea Codului Contravenţional

14 Septembrie 2009

Agenţia Naţională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a organizat la 8 şi 10 septembrie 2009, la S.A. „RED Nord-Vest” Donduşeni şi Î.C.S. „RED Union Fenosa” Chişinău, seminare privind aplicarea prevederilor Codului Contravenţional  la care au participat persoane cu funcţii de răspundere de la întreprinderile nominalizate. Seminarele se înscriu în campania de informare şi instruire desfăşurată de ANRE pentru persoanele cu funcţii de răspundere de la unităţile energetice din republică, care au dreptul de a constata contravenţiile administrative în domeniul energetic.
În cadrul seminarelor au fost elucidate multiple probleme ce ţin de constatarea faptei contravenţionale, colectarea şi administrarea probelor privind existenţa contravenţiei, de încheierea procesului-verbal cu privire la contravenţie, de constatarea circumstanţelor  care au importanţă la stabilirea faptelor şi consecinţelor lor juridice, de consemnarea indiciilor calificativi ai elementelor constitutive ale contravenţiei. O atenţie deosebită a fost acordată întocmirii corecte a procesului-verbal de constatare a contravenţiei administrative. Au fost discutate şi explicate toate punctele şi modalitatea de îndeplinire a tuturor rubricilor procesului verbal cu privire la contravenţia administrativă.
Până în prezent, ANRE a abilitat cu dreptul de a constata contravenţiile prevăzute la art. 108, 161-168 ale Codului 114 persoane cu funcţii de răspundere de la unităţile energetice din republică.
Serviciul de presă al ANRE
14 septembrie 2009