ANRE a aprobat noua metodologie privind formarea și aplicarea prețurilor la produsele petroliere

11 Martie 2019

În cadrul şedinţei din 11 martie, Agenţia Naţională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a aprobat noua Metodologie privind formarea și aplicarea prețurilor la produsele petroliere.

Metodologia formării și aplicării prețurilor la produsele petroliere, aprobată de ANRE, stabilește: componenţa consumurilor şi cheltuielilor incluse la calcularea preţurilor de comercializare cu amănuntul a produselor petroliere principale şi a gazului lichefiat; modul determinării, aprobării şi aplicării preţurilor de comercializare cu amănuntul la produsele petroliere principale şi la gazul lichefiat.          
La elaborarea Metodologiei s-a ținut cont de următoarele principii cărora urmează să corespundă mecanismul aplicat la formarea prețurilor la produsele petroliere şi a gazului lichefiat: aprovizionarea fiabilă a consumatorilor cu produse petroliere şi a gazului lichefiat de calitate; acoperirea costului real al produselor petroliere şi a gazului lichefiat, taxelor vamale, accizelor, cheltuielilor de transportare, depozitare şi comercializare, precum şi cele pentru protecția mediului; includerea în preț a unei rate de rentabilitate necesare pentru continuitatea activității întreprinderilor; dezvoltarea concurenței loiale şi protecției drepturilor şi intereselor legitime ale consumatorului.
Necesitatea aprobării noii metodologii a intervenit în urma publicării Legii nr.302 din 30 noiembrie 2018 pentru modificarea unor acte legislative (Monitorul Oficial n. r462-466 din 12.12.2018), care, în art. X, prevede modificări la Legea nr. 461/2001 privind piața produselor petroliere în partea ce ține de formarea preţurilor la produsele petroliere, precum și stabilește, în art. XX, că Agenţia Naţională pentru Reglementare în Energetică va aproba o nouă metodologie privind formarea şi aplicarea prețurilor la produsele petroliere, în concordanță cu legea nominalizată.     
Noile modificări la Legea nr.461/2001 privind piața produselor petroliere, care au intrat în vigoare la data de 1 ianuarie 2019, prevăd că prețurile de comercializare cu amănuntul a produselor petroliere principale şi a gazului lichefiat se stabilesc și se modifică numai reieșind din consumurile și cheltuielile aferente comercializării produselor respective, în conformitate cu standardele de contabilitate aplicabile, incluzând o rată de rentabilitate anuală, prevăzută în Metodologia formării şi aplicării prețurilor la produsele petroliere, care nu depășește 10%.

Menționăm că, Metodologia formării și aplicării prețurilor la produsele petroliere va intra în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial.