ANRE a aprobat două regulamente care au menirea să aducă beneficii directe consumatorilor de resurse energetice

15 Noiembrie 2016

Consiliul de Administrație al Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a aprobat, în ședința sa publică, două regulamente importante pentru participanții la piața de resurse energetice: privind planificarea, aprobarea și efectuarea investițiilor pentru sectorul energetic și cu privire la calitatea serviciilor de transport și de distribuție a energiei electrice. Administrația ANRE consideră că aplicarea prevederilor celor două regulamente va aduce beneficii directe consumatorilor de energie electrică, gaze naturale și energie termică.

Primul Regulament stabilește modul de prezentare şi aprobare a planurilor de dezvoltare sau de perspectivă; procedurile de planificare, aprobare și modificare a planurilor anuale de investiţii, categoriile şi criteriile de evaluare a investiţiilor, cerinţele faţă de raportul privind realizarea planurilor anuale de investiţii, termene, modului de acceptare în scopuri tarifare a investiţiilor realizate.
Prin acest Regulament sunt stabilite și principiile fundamentale în baza cărora vor fi promovate investiţiile eficiente şi necesare pentru desfăşurarea activităţilor reglementate; obţinerea în procesul de investiţie a unor costuri minime, optime pentru desfăşurarea activităţii întreprinderilor energetice; determinarea clară a proiectelor de investiţii, implementarea cărora va duce la obţinerea beneficiilor cuantificate pentru consumatori; neincluderea în planurile de investiţii a proiectelor care duc la majorarea cheltuielilor incluse în tarife.
 

ANRE consideră că respectarea de către titularii de licențe a cerințelor stabilite în Regulament ce vizează planificarea și efectuarea investițiilor va contribui la determinarea corectă a tarifelor reglementate și la reducerea costurilor suportate de consumatorii de resurse energetice.

Cel de-al doilea Regulament - cu privire la calitatea serviciilor de transport şi de distribuţie a energiei electrice - reprezintă o nouă redacție a Regulamentului cu aceiași denumire, aprobat prin Hotărîrea ANRE nr. 406 din 25.02.2011. Necesitatea revizuirii Regulamentului respectiv a apărut în urma analizei indicatorilor de calitate, înregistrați de operatoirii de sistem în ultimii ani, cât și în urma petițiilor parvenite la ANRE de la consumatorii finali de energie electrică.

Prin noul Regulament,  ANRE a stabilit cerințe mai mari față de operatorii sistemului de transport și al celui de distribuție a energiei electrice pentru respectarea indicatorilor de calitate a serviciilor, precum și sancțiuni mai dure pentru nerespectarea de către operatori a valorilor minime ale acestor indicatori.

Potrivit noilor prevederi, ANRE va stabili, pentru fiecare operator separat, valoarea minimă a indicatorului de continuitate (SAIDI – durata medie a întreruperii în rețeaua electrică) și nu o valoare unică pentru toți operatorii, precum a făcut-o până în prezent. De asemenea, s-au stabilit cerințe mai dure în ce privește întreruperile în alimentarea cu energie electrică a unui consumator final: s-a redus numărul admis de întreruperi programate pe parcursul anului și durata admisă a unei întreruperi programate, s-a stabilit o reducere treptată, pe parcursul a doi ani, a duratei admise a întreruperii neprogramate, la fel fiind redus și termenul de soluționare a situațiilor legate de încălcarea parametrilor de calitate a serviciilor.
Una din principalele modificări a fost introducerea plății automate a compensațiilor în cazul încălcării de către operatorii de sistem a indicatorilor de calitate.

Aceste și alte prevederi ale noului Regulament au menirea să contribuie la îmbunătățirea calității serviciilor de transport și distribuție a energiei electrice, responsabilizarea operatorilor pentru încălcarea parametrilor de calitate a serviciilor și la asigurarea protecției drepturilor consumatorilor finali.

Proiectele ambelor regulamente au fost supuse consultării publice pe pagina web oficială a ANRE, consultate separat cu toate părțile interesate și ulterior avizate pozitiv de către Grupul de lucru al Comisiei de stat pentru reglementarea activității de întreprinzător.

Regulamentele sus –menționate vor intra în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al Republcii Moldova.

 

15 noiembrie 2016
Serviciul de presă al ANRE