ANRE anunță consultarea publică a proiectului de modificare și completare a metodologiilor tarifare privind energia electrică și gazele naturale

9 Decembrie 2016

Agenţia Naţională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a expus astăzi, 9 decembrie  2016, pe pagina sa web oficială spre consultare publică proiectul Hotărârii Consiliului său de administraţie privind modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului de administraţie al ANRE nr. 497 din 20.12. 2012 privind aprobarea metodologiilor de calculare, aprobare şi ajustare a tarifelor pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice şi a tarifelor reglementate de furnizare a energiei electrice și a Hotărârii Consiliului de administraţie al ANRE nr. 678 din 22.08.2014 cu privire la aprobarea metodologiei de calculare și aplicare a tarifelor reglementate la gazele naturale. Data limită de prezentare a recomandărilor pe marginea documentului expus spre consultare este 30 decembrie 2016.

Proiectul a fost elaborat de ANRE în temeiul dispozițiilor Legii nr.107 din 27.05.2016 cu privire la energia electrică și ale Legii nr. 108 din 27.05.2016 cu privire la gazele naturale, care stabilesc că metodologiile tarifare în vigoare la momentul intrării în vigoare a legilor respective vor fi revizuite de către ANRE. Această revizuire are scopul de a aduce metodologiile tarifare în concordanță cu prevederile noilor legi cu privire la energia electrică și la gazele naturale și a uniformiza metodologiile respective, pentru a aplica în viitor abordări unice în politica tarifară pentru sectoarele reglementate de către ANRE.

În nota informativă care însoţeşte proiectul se arată că implementarea amendamentelor la metodologiile tarifare va contribui la asigurarea furnizării fiabile a energiei electrice şi gazelor naturale către consumatori, cu cheltuieli minime şi cu utilizarea eficientă a capacităților de producție a sistemului electroenergetic şi cel al gazelor naturale.

Proiectul supus consultării publice și nota informativă care îl însoţeşte pot fi accesate pe pagina web oficială a ANRE www.anre.md, secțiunea Transparență decizională/Consultări publice.

Persoanele interesate pot expedia comentarii şi recomandări asupra proiectului supus consultării publice, în scris, prin poştă pe adresa ANRE: str. Columna 90, mun. Chişinău sau prin e-mail la adresa: edonos@anre.md sau amija@anre.md .

 

Serviciul de presă al ANRE

9 decembrie 2016