ANRE anunţă concurs pentru suplinirea unei funcţii vacante în cadrul Departamentului tarife şi analize economice

14 Noiembrie 2012

 AV I Z
cu privire la desfăşurarea concursului pentru suplinirea
funcţiei vacante în Agenţia Naţională pentru Reglementare în Energetică

Agenţia Naţională pentru Reglementare în Energetică anunţa concurs pentru funcţia vacantă de specialist coordonator în cadrul Departamentului tarife şi analize economice. Termenul limită de depunere a documentelor este 3 decembrie 2012.

Postul: SPECIALIST COORDONATOR ÎN DOMENIUL TARIFELOR ŞI ANALIZEI ECONOMICE
Obiectivele postului: Elaborarea proiectelor de preţuri şi tarife pentru activităţile de monopol natural din sectoarele energetic şi de gaze naturale, în conformitate cu actele normative în vigoare, cu strategiile naţionale în domeniile energiei electrice şi termice, gazelor naturale, aprovizionării cu apă, analiza activităţii economico-financiare a întreprinderilor reglementate.
Sarcinile postului: Urmăreşte aplicarea metodologiilor de stabilire a preţurilor şi a tarifelor pentru activităţile de monopol natural din sectorul reglementat; elaborează proiecte de ordine şi decizii pentru preţuri şi tarife aplicabile activităţilor reglementate din sectoarele energetic şi de gaze naturale, în baza analizării solicitărilor primite; elaborează documente şi materiale pentru informarea şi explicarea generală a reglementărilor emise în domeniul preţurilor şi tarifelor pentru sectoarele energetic şi de gaze naturale; analizează date contabile ale agenţilor economici din sector şi monitorizarea acestora, în vederea actualizării permanente a bazelor de date; acordă consultanţă, privind aplicarea reglementărilor specifice sectoarelor energiei electrice şi termice, de gaze naturale la solicitarea agenţilor economici.
Condiţii de participare: Experienţă practică de minim 3 ani în domeniul analizei economico–financiare a activităţii întreprinderilor;  cunoştinţe economice referitoare la cheltuieli/venituri, preţuri, eficienţă economică; cunoştinţe suficiente privind activităţile din sectoarele energetic şi de gaze naturale, actele normative, strategiile, programele şi tendinţele de restructurare şi eficientizare, specifice funcţionării şi evoluţiei acestor activităţi; cunoştinţe adecvate referitoare la procesul tehnologic de producere în ramură. 
Studii: Superioare în domeniul economic, financiar. 
Aptitudini: Experienţă practică de minim 3 ani în domeniul analizei economico–financiare a activităţii întreprinderilor;
cunoştinţe economice referitoare la cheltuieli / venituri, preţuri, eficienţă economică; cunoştinţe suficiente privind activităţile din sectoarele energetic şi de gaze naturale, actele normative, strategiile, programele şi tendinţele de restructurare şi eficientizare, specifice funcţionării şi evoluţiei acestor activităţi; cunoştinţe adecvate referitoare la procesul tehnologic de producere în ramură. 
Cunoaşterea limbilor: Româna şi rusa-fluent; engleza (cunoştinţe de bază) – obligatoriu; vorbirea fluentă în engleză şi alte limbi străine va constitui un avantaj.

Documentele se depun pe adresa:
ANRE, str. Columna 90, MD-2012 Chişinău,
fax: 852 942
e-mail: anre@ anre.md,

Relaţii la tel.: 852 907,  852 926