ANRE a actualizat tarifele pentru serviciul public de alimentare cu apă, de canalizare și epurare a apelor uzate din Chișinău și Ungheni

19 Mai 2017

Consiliul de Administraţie al Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a aprobat, în şedinţa publică din 19 mai, curent, ajustarea tarifelor pentru serviciul public de alimentare cu apă, de canalizare și epurare a apelor uzate, pentru operatori  S.A. „Apă-Canal Chișinău” și Î.M. „Apă Canal” din Ungheni.

Potrivit informațiilor prezentate în cadrul şedinţei, principalii factori care au stat la baza actualizării tarifului operatorilor au fost:

 • creșterea consumurilor aferente retribuirii muncii în rezultatul majorării cuantumului minim garantat ala salariului în sectorul real;
 • majorarea tarifelor la energia electrică;
 • formarea și acumularea în perioada precedentă de reglementare a devierilor tarifare de la furnizarea serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare.

Astfel, Consiliul de Administrație al ANRE a aprobat, următoarele tarife :

 • pentru serviciul public de alimentare cu apă potabilă prestat de S.A. „Apă-Canal Chișinău”:
 • pentru consumatorii casnici în mărime de 8,65 lei/m3;
 • pentru consumatorii noncasnici în mărime de 13,29 lei/m3.
 • pentru serviciul public de alimentare cu apă tehnologică prestat de S.A. „Apă-Canal Chișinău” în mărime de 8,86 lei/m3.
 • pentru serviciul public de canalizare și de epurare a apelor uzate prestat de S.A. „Apă-Canal Chișinău”:
 • pentru consumatorii casnici în mărime de 2,04 lei/m3;
 • pentru consumatorii noncasnici în mărime de 11,17 lei/m3.
 • tarife pentru serviciul public de alimentare cu apă potabilă prestat de Î.M. „Apă–Canal” Ungheni:
 • pentru consumatorii casnici în mărime de 13,40 lei/m3;
 • pentru consumatorii noncasnici în mărime de 22,15 lei/m3.
 • pentru serviciul public de canalizare și de epurare a apelor uzate prestat de Î.M. „Apă–Canal” Ungheni:
 • pentru consumatorii casnici în mărime de 7,07 lei/m3;
 • pentru consumatorii noncasnici în mărime de 16,32 lei/m3.

ANRE a examinat solicitările operatorilor, bazându-se pe principiul acoperirii consumurilor şi cheltuielilor minime necesare și justificate pentru desfășurarea normală a activităţii reglementate.

Menționăm că noile tarife serviciul public de alimentare cu apă, de canalizare și epurare a apelor uzate, vor intra în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial.

 

Serviciul de presă al ANRE