ANRE a actualizat tarifele pentru serviciile de distribuție și de furnizare a energiei electrice

12 Martie 2016

Consiliul de Administraţie al Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a aprobat, în şedinţa sa publică din 12 martie, o hotărâre prin care a actualizat tarifele în vigoare la serviciile de distribuţie şi de furnizare a energiei electrice prestate de operatorii rețelelor de distribuție și furnizorii de energie electrică la tarife reglementate (ÎCS „RED Union Fenosa” SA, ÎCS „Gas Natural Fenosa Furnizare Energie” SRL, SA „Furnizarea Energiei Electrice Nord”,  SA „RED Nord” și SA „RED Nord - Vest”).

Hotărârea respectivă a fost luată în conformitate cu prevederile Metodologiei tarifare, care stabilește că tarifele susmenționate se determină anual de către operatorii rețelelor de distribuție și furnizorii de energie electrică la tarife reglementate și se aprobă, nu mai târziu de 1 aprilie, de către  Consiliul de Administraţie al ANRE.

Solicitările prezentate de întreprinderile nominalizate denotă existența unor factori obiectivi care ar fi necesitat majorarea tarifelor de distribuție și de furnizare a energiei electrice în vigoare, invocîndu-se astfel indicatorii macroeconomici prognozați de Ministerul Economiei pentru anul 2016:

- creșterea cursului de schimb valutar mediu anual la 21 MDL/USD față de 18,88 MDL/USD inclus în tariful în vigoare;

- creșterea cuantumului indicelui prețurilor de consum mediu anual la 11,4%;

Totodată, ANRE a constatat și existența următorilor factori cu impact diminutiv asupra tarifelor de furnizare a energiei electrice calculate pentru anul 2016:

- negocierea unui preț de import mai scăzut al energiei electrice. Conform noilor contracte de achiziție a energiei electrice, încheiate recent de furnizorii de ultimă opțiune și operatorii rețelelor de distribuție, aceștia vor achita pentru energia procurată, începând cu 1 aprilie curent, un preț de 4,8995 ¢/kWh, preț care este cu 27,9 % mai mic decât prețul de 6,795 ¢/kWh inclus în tariful actual;

- reducerea de către ANRE a nivelului rentabilității (profitului) reglementate pentru activitatea de furnizare a energiei electrice în anul 2016 cu un punct procentual față de valoarea inclusă în tarif.

În urma analizei impactului cumulativ al factorilor susmenționați, Consiliul de Administraţie al ANRE, a acceptat în tarifele actualizate numai costurile strict necesare pentru funcționarea sustenabilă a întreprinderilor din sector şi asigurarea consumatorilor cu energie electrică, inclusiv costurile cu procurarea acesteia din import, reieșind din cursul de schimb valutar mediu pentru anul 2016 în mărime de 20,18 MDL/USD (efectiv ianuarie-februarie 2016). Tarifele aprobate nu includ devierile tarifare formate până la 31.12.2015, recuperarea acestor devieri urmând să fie decisă ulterior.

ANRE a stabilit, reieșind din structura rețelelor electrice de distribuție, următoarele tarife finale:

  • 192 bani/kWh pentru consumatorii finali ale căror instalații sunt racordate la rețelele electrice de distribuție de tensiune joasă (0,4 kV) ale Î.C.S. „RED Union Fenosa” S.A.;
  • 172 bani/kWh pentru consumatorii finali ale căror instalații sunt racordate la rețelele electrice de distribuție de tensiune medie (6–10 kV) ale Î.C.S. „RED Union Fenosa” S.A.;

 

  • 204 bani/kWh pentru consumatorii finali ale căror instalații sunt racordate la rețelele electrice de distribuție de tensiune joasă (0,4 kV) ale SA „RED Nord”;
  • 182 bani/kWh pentru consumatorii finali ale căror instalații sunt racordate la rețelele electrice de distribuție de tensiune medie (6–10 kV) ale SA „RED Nord”;

 

  • 214 bani/kWh pentru consumatorii finali ale căror instalații sunt racordate la rețelele electrice de distribuție de tensiune joasă (0,4 kV) ale SA „RED Nord-Vest”;
  • 186 bani/kWh pentru consumatorii finali ale căror instalații sunt racordate la rețelele electrice de distribuție de tensiune medie (6–10 kV) ale SA „RED Nord-Vest.

 

Astfel, începînd cu 01.04.2016, consumatorii casnici vor plăti pentru energia electrică tarife cu pînă la 11% mai mici comparativ cu cele în vigoare, în funcție de rețeaua distribuție la care sunt conectați.

Noile tarife reglementate pentru serviciile de distribuţie şi furnizare a energiei electrice vor intra în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial. Ultima ajustare a tarifelor la energia electrică a fost operată de ANRE în luna iulie 2015.
 

Serviciul de presă al ANRE