ANRE a modificat tarifele la energia electrică şi termică, produse de centralele electrice cu termoficare

14 Februarie 2007

Urmare a majorarii tarifului la gazele naturale livrate centralelor electrice cu termoficare (CET), Consiliul de Administratie al Agentiei Nationale pentru Reglementare in Energetica (ANRE), in sedinta sa publica din 14 februarie, a decis, la solicitarea CET, modificarea tarifelor la energia electrica si cea termica produse de aceste intreprinderi.

In urma analizei calculelor si materialelor prezentate de intreprinderile susmentionate, Agentia a aprobat tarife noi, dupa cum urmeaza:

la energia electrica produsa de:

CET-1 - 86,63 bani/kWh;

CET-2 - 67,86 bani/kWh;

CET-Nord - 82,16 bani/kWh.

la energia termica produsa de:

CET-1 - 322,92 lei/Gcal;

CET-2 - 241,11 lei/Gcal;

Tariful la energia termica livrata consumatorilor finali din mun. Balti de catre CET – Nord, tarif reglementat de ANRE, a fost stabilit in marime de 540 lei/Gcal.)

Modificarea acestor tarife a fost determinata, in principal, de majorarea tarifului de livrare a gazelor naturale catre CET de la 846 la 1955 lei/1000m3 sau cu 135,8%. ANRE a acceptat includerea in tarife si a unei parti considerabile a pierderilor financiare suportate de CET in rezultatul majorarii pretului de procurare a gazelor naturale importate de la 80 la 170 dolari SUA pentru 1000 m3 de gaze.

Tarifele susmentionate au fost calculate de ANRE in conformitate cu metodologiile de determinare, aprobare si aplicare a tarifelor de producere a energiei electrice, energiei termice si apei de adaos si a tarifelor de livrare a energiei termice consumatorilor finali, acte care stipuleaza ca tarifele trebuie sa acopere toate consumurile si cheltuielile strict necesare pentru exploatarea eficienta a unitatilor energetice de productie.

Conform legislatiei in vigoare, tarifele la energia electrica, termica si la apa de adaos livrate de centralele electrice cu termoficare sunt aprobate si puse in aplicare de catre ANRE. Agentia procedeaza la ajustarea tarifelor la solicitarea intreprinderilor sau din proprie initiativa. Ultima ajustare a tarifelor susmentionate a fost efectuata de ANRE in aprilie 2005.