ANRE a făcut public Raportul de activitate şi evoluţia pieţei energetice în 2007

2 Aprilie 2008

Respectarea indicatorilor de calitate a serviciului de furnizare a energiei electrice, monitorizarea investiţiilor efectuate de operatorii de pe această piaţă, îmbunătăţirea metodologiilor tarifare în scopul asigurării echilibrului între interesele furnizorilor de servicii şi cele ale consumatorilor constituie priorităţile de bază ale Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Energetică (ANRE) pentru anul 2008, se arată în raportul ANRE privind activitatea sa şi evoluţia pieţelor din sectoarele reglementate de ea în anul 2007.
Raportul a fost prezentat de ANRE, săptămâna curentă, pentru informare, Parlamentului şi Guvernului, fiind, totodată, expus şi pe pagina sa de Internet (www.anre.md.) Documentul cuprinde două compartimente: primul reprezintă o sinteză a activităţilor principale ale ANRE privind reglementarea raporturilor între participanţii pieţei energetice, politica tarifară şi protecţia consumatorilor, iar al doilea – analiza evoluţiilor ce s-au produs, anul trecut, pe pieţele energiei electrice, gazelor naturale şi produselor petroliere.
Potrivit raportului, bilanţul principal al anului 2007 rezidă în faptul că ANRE, prin deciziile şi măsurile luate de ea, a reuşit să asigure o funcţionare fiabilă a sistemului energetic şi condiţii optime de activitate pentru operatorii pieţei energetice, care le-au permis să lucreze fără a genera pierderi. Documentul cheie, adoptat în 2007 de ANRE, a fost noua metodologie de calculare a tarifelor la energia electrică livrată consumatorilor, care stabileşte principii şi criterii unice de determinare a tarifelor pentru toate întreprinderile de distribuţie, fie ele private sau de stat, ceea ce înseamnă punerea lor în condiţii egale de activitate.
Autorii raportului califică drept o reuşită a ANRE şi aprobarea, în 2007, a noii metodologii de calculare şi aplicare a preţurilor la produsele petroliere, care este bazată pe principiul economic de acoperire a costurilor reale legate de procurarea, transportarea, depozitarea şi comercializarea acestor produse.
Conform aceluiaşi raport, una din priorităţile ANRE pentru 2008 este finalizarea, în primul semestru al anului, a procedurii de adoptare a noii redacţii a Regulamentului cu privire la calitatea serviciului de distribuţie şi furnizare a energiei electrice. Proiectul  stabileşte cerinţele minime faţă de calitatea serviciului dat şi consecinţele ce le vor suporta furnizorii pentru nerespectarea acestor cerinţe. Lista priorităţilor ANRE include, de asemenea, adoptarea Metodologiei de calcul a tarifelor pentru serviciile auxiliare prestate de întreprinderile de distribuţie a gazelor naturale, precum şi a Regulamentului privind procedurile şi regulile de ajustare a tarifelor la serviciile din sectorul energetic.   
În conformitate cu legislaţia în vigoare, ANRE prezintă Parlamentului şi Guvernului rapoarte anuale privind activitatea sa şi evoluţia pieţelor din sectoarele reglementate de ea.  Acestea sunt elaborate începând cu anul 2000 şi pot fi consultate pe pagina web a ANRE.                                                            
 
                                                               Serviciul de presă al ANRE
                                                                     2 aprilie 2007