ANRE a eliberat, în primul semestru, 17 licenţe de activitate pe piaţa energetică

1 Iulie 2009

În primul semestru al anului curent, Agenţia Naţională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a eliberat agenţilor economici 14 licenţe pentru genuri de activitate pe piaţa produselor petroliere, două - pe piaţa gazelor naturale şi una – pe piaţa energiei electrice. La 1 iulie 2009 numărul total al licenţelor eliberate de ANRE pentru desfăşurarea diferitor genuri de activitate pe piaţa energetică a constituit 234. Acestea sunt deţinute de către 158 agenţi economici. Unii dintre ei deţin licenţe pentru mai multe genuri de activitate.

Cele 14 licenţe pentru activitatea pe piaţa produselor petroliere au fost eliberate de către ANRE, la solicitare, pe un nou termen de cinci ani, în schimbul celor expirate, cu dreptul de a desfăşura genurile de activitate practicate anterior.
În aceiaşi perioadă, ANRE a acordat companiei „Proalfa – Service” SRL din Chişinău o licenţă pentru distribuţie şi alta pentru furnizare a gazelor naturale. Totodată, Agenţia a prelungit, la solicitare, termenul de valabilitate a licenţelor pentru distribuţia şi furnizarea gazelor naturale deţinute de compania „Belvilcom” SRL din Chişinău.
La 29 iunie ANRE a eliberat o licenţă pentru producerea energiei electrice, pe un nou termen de şase luni, societăţii pe acţiuni de tip închis CERS Moldovenească („Молдавская ГРЭС”). Agenţia a adoptat decizia dată în temeiul hotărârii de Guvern nr. 815 din 2.08.2005 cu privire la regularizarea fluxurilor de mărfuri ce constituie obiectul activităţii de comerţ exterior a Transnistriei, decizie care permite agenţilor economici din această regiune, înregistraţi provizoriu în Registrul de Stat al R. Moldova, de a obţine licenţe pentru genuri de activitate supuse licenţierii.
În prezent, pe piaţa energiei electrice activează 20 de agenţi economici care deţin 24 de licenţe. Pe piaţa gazelor naturale sunt autorizaţi să activeze 26 de agenţi economici care deţin 51 de licenţe. Cei mai mulţi titulari de licenţe -112 - activează pe piaţa produselor petroliere. Ei deţin împreună 159 de licenţe.
Conform legislaţiei în vigoare, ANRE eliberează licenţe pentru activitatea pe piaţa produselor petroliere pe un termen de cinci ani şi licenţe pentru activitatea pe piaţa energiei electrice şi cea a gazelor naturale pe un termen de 25 ani. Taxa pentru eliberarea licenţei se varsă integral în bugetul statului.
Serviciul de presă al ANRE
1 iulie 2009