ANRE a cerut furnizorilor de energie electrică să respecte drepturile consumatorilor

28 Mai 2008

Agenţia Naţională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a atenţionat  întreprinderile de distribuţie a energiei electrice (RED) asupra necesităţii luării măsurilor suplimentare pentru a asigura aplicarea corectă a normelor legale privind protecţia consumatorilor şi a nu admite cazuri de încălcare a drepturilor acestora. Cerinţa dată este stipulată în decizia Consiliului de Administraţie al ANRE cu privire la înlăturarea neajunsurilor constatate în timpul examinării petiţiilor parvenite la Agenţie în primul trimestru al anului curent.
Anatol Burlacov, director al ANRE, a explicat necesitatea adoptării deciziei date prin creşterea substanţială a numărului de petiţii care conţin pretenţii întemeiate ale consumatorilor faţă de calitatea serviciilor prestate de furnizorii de energie, de unele acţiuni ale acestora prin care se încalcă drepturile legitime ale primilor. El a comunicat că aproape un sfert din cele 220 de petiţii parvenite la ANRE, în primul trimestru, de la consumatorii de energie electrică, conţin reclamaţii pe calitatea serviciilor (deconectări ale consumatorilor de la reţea, depăşiri ale limitelor admisibile ale tensiunii energiei electrice). În celelalte petiţii semnatarii acestora contestă deciziile de deconectare a lor de la reţea, sumele calculate de furnizori pentru consumul fraudulos de energie, modul de facturare a energiei consumate. 
Potrivit sursei citate, în primul trimestru, la ANRE au parvenit în total 225 de petiţii. Din cele 220 de plângeri legate de problematica livrării energiei electrice 201–sunt semnate de consumatori din zona deservită de „RED UNION FENOSA”, 11 şi 8 – din zonele „RED Nord – Vest” şi, respectiv, „RED Nord”. Examinând aceste reclamaţii, deseori la faţa locului, ANRE a stabilit că în multe cazuri (128) drepturile consumatorilor au fost încălcate. Totodată, Agenţia a cerut furnizorilor să identifice cauzele acestor încălcări şi să instruiască angajaţii săi în cea ce priveşte aplicarea normelor legale privind drepturile consumatorilor, a precizat Burlacov. El şi-a exprimat regretul că compania „RED UNION FENOSA” încalcă în mod repetat cerinţele actelor normative în vigoare.
Astfel, în 6 cazuri din cele 12 semnalate de petiţionari s-a depistat că procesele verbale de constatare a consumului fraudulos au fost întocmite nu de personalul furnizorului, precum o cere regulamentul pentru furnizarea şi utilizarea energiei electrice, ci de reprezentanţii unei părţi terţe: SRL „Desenergo”. În alte cazuri s-a stabilit că furnizorul nu-şi onorează obligaţia privind verificarea periodică a echipamentului de măsurare şi înlocuirea acestuia, iar în cazul instalării unui echipament nou, î-l sigilează şi î-l pune sub tensiune în lipsa consumatorului, ceea ce contravine regulamentului în vigoare şi, de regulă, se soldează cu litigii între furnizor şi consumatori. Prin decizia sa, ANRE a cerut companiei să pună capăt practicii de a încredinţa altor persoane decât angajaţilor săi întocmirea proceselor – verbale de constatare a consumului fraudulos şi a actelor de demontare a contoarelor.
La intervenţia Agenţiei, furnizorii au satisfăcut cerinţele expuse în 128 de petiţii, în 73 cazuri petiţionarilor li s-au dat explicaţii şi consultări pe marginea problemelor abordate de ei, iar 24 de petiţii au fost remise spre examinare după competenţă. Angajaţii Agenţiei au mai examinat 172 de adresări ale consumatorilor prin telefon, o bună parte dintre care, la intervenţia ANRE, au fost rezolvate în favoarea ultimilor.
Conform legislaţiei în vigoare, ANRE examinează petiţiile consumatorilor de resurse energetice privind divergenţele acestora cu furnizorii în limitele competenţei sale. În cazul în care consumatorul nu a primit, în termenele stabilite, răspuns la petiţia sa de la furnizor sau dacă nu–i satisfăcut de măsurile întreprinse de acesta, el este în drept să se adreseze la ANRE sau în instanţa de judecată.
Serviciul de presă al ANRE 
                       28 mai 2008