ANRE a câştigat procesul de judecată cu SA “Moldovagaz”

9 Noiembrie 2011

Miercuri, 9 noiembrie, Colegiul civil şi de contencios administrativ al Curţii Supreme de Justiţie a casat hotărârea Curţii de Apel Chişinău din 23 decembrie 2010, prin care Agenţia Naţională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a fost obligată, la cererea SA “Moldovagaz”, să includă suplimentar în tariful la gazele naturale pentru anul 2011 suma de 62 de milioane de lei,  economisită de furnizorul de gaze pe parcursul anului 2009 la capitolul consum tehnologic şi pierderi tehnice de gaze naturale în reţelele de transport şi distribuţie.  
Astfel, instanţa de judecată a confirmat legalitatea deciziei ANRE privind exluderea din tariful revizuit prin Hotărârea ANRE din mai 2010 a celor 62 de milioane de lei, solicitate nejustificat de SA “Moldovagaz”. În cazul în care Curtea Supremă de Justiţie ar fi menţinut Hotărârea Curţii de Apel Chişinău, consumatorii finali ar fi fost obligaţi să achite suplimentar circa 60 de lei la 1000 m3.
ANRE salută decizia Curţii Supreme Justiţie care este conformă legislaţiei Republicii Moldova şi practicii internaţionale, potrivit căreia decizia privind oportunitatea actului administrativ şi a operaţiunilor administrative (verificarea costurilor din tarif) este de competenţa exclusivă a autorităţii de reglementare.
De menţionat că pe rol la Curtea de Apel Chişinău se află un alt dosar, intentat în baza cererii SA “Moldovagaz” din 5 aprilie 2011, prin care furnizorul de gaze contestă hotărârea Consiliului de Administraţie al ANRE nr. 402 din 26.01.2011 privind tarifele la gazele naturale şi solicită includerea în tarif a sumei de 191,8 milioane de lei, dintre care 106,8 milioane de lei - pentru consumul tehnologic şi pierderile tehnice şi 68,6 milioane de lei – care reprezintă diferenţa dintre cursul de schimb al monedei naţionale solicitat de SA “Moldovagaz” şi cel acceptat de ANRE în tariful aprobat.  
ANRE reiterează faptul că Hotărârea privind tarifele la gazele naturale din 26 ianuarie 2011 a fost aprobată de Consiliul de Administraţie al ANRE în strictă conformitate cu legislaţia în vigoare.   
Serviciul de presă al ANRE
9 noiembrie 2011