ANRE a aprobat tariful pentru serviciul de racordare la reţeaua de gaze

18 Iulie 2008

Consiliul de Administraţie al Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a aprobat tariful pentru serviciile de organizare a accesului consumatorilor casnici la reţelele de distribuţie a gazelor în interiorul localităţilor în mărime de 2970 lei. Decizia a fost luată în temeiul hotărârii Guvernului nr. 715 din 16.06. 2008 cu privire la măsurile de accelerare a procesului de gazificare internă a localităţilor, prin care Cabinetul de Miniştri a recomandat ANRE să aprobe tariful susmenţionat.
 
Tariful a fost stabilit în conformitate cu Regulamentul privind gazificarea internă a localităţilor şi Metodologia de determinare a tarifului pentru serviciile de organizare a accesului potenţialilor consumatori la reţeaua de distribuţie gaze în interiorul localităţilor, acte normative aprobate prin hotărârea de Guvern susmenţionată.
 
Vitalie Iurcu, director general al ANRE, a relatat că tariful a fost calculat în baza unui studiu privind costurile estimative ale reţelei de distribuţie a gazelor naturale din interiorul localităţilor ce revin unui consumator casnic, studiu efectuat de Institutul de proiectare „Gazproiect” SA şi ulterior expertizat de Ministerul Construcţiilor şi Dezvoltării Teritoriului. El a precizat că calculele expertizate au fost prezentate Agenţiei de către Ministerul Economiei şi Comerţului. Iurcu a accentuat că costurile estimative însumează cheltuielile strict necesare pentru construcţia reţelelor de distribuţie a gazelor naturale în interiorul localităţilor până la hotarul teritoriului pe care se află locul de consum al potenţialului consumator casnic, inclusiv costul contorului de gaze şi instalarea acestuia. El a mai spus că ANRE a inclus în tarif o rată minimă de rentabilitate a serviciului în mărime de 5 %.
 
În alt context, directorul general al ANRE a menţionat că stabilirea şi aplicarea unui tarif unic pentru serviciile de gazificare vor contribui la crearea unui cadru echitabil şi nediscriminatoriu pentru accesul potenţialilor consumatori casnici la reţelele de distribuţie a gazelor în interiorul localităţilor, ceea ce va stimula procesul de gazificare a satelor din R. Moldova. Dacă până în prezent antreprenorii încasau de la consumatorii casnici, pentru racordarea acestora la reţeaua de distribuţie a gazelor diferite sume de la 7 mii lei în sus, de acum înainte potenţialii consumatori casnici vor achita pentru aceste servicii un tarif unic de 2970 lei, a afirmat Vitalie Iurcu.
 
Tariful dat va intra în vigoare odată cu publicarea deciziei corespunzătoare a ANRE în „Monitorul Oficial al Republicii Moldova”. Potrivit Regulamentului privind gazificarea internă a localităţilor, potenţialii consumatori casnici vor achita tariful stabilit titularilor de licenţe pentru distribuţia gazelor naturale, care efectuează lucrările de construcţie a reţelelor de gaze. Regulamentul stabileşte că aceşti titulari de licenţă sunt responsabili de extinderea reţelelor de distribuţie a gazelor în interiorul localităţilor. Conform aceluiaşi document, tariful dat nu se va aplica în cazul contractelor în curs de realizare a obiectelor de gazificare, care trebuie să fie finalizate în baza prevederilor contractelor respective.
 
În prezent, în R. Moldova activează 26 titulari de licenţe pentru distribuţia gazelor naturale. Potrivit datelor preliminare, în anul curent pentru construcţia reţelelor de gaze în interiorul localităţilor vor fi valorificate circa 115 mil. lei. 
Serviciul de presă al ANRE 
15 iulie 2008