ANRE a aprobat o nouă metodologie de calculare şi aplicare a preţurilor la produsele petroliere

5 Octombrie 2007

Consiliul de Administraţie al Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a aprobat astăzi, 5 octombrie, în şedinţă publică, o nouă metodologie de calculare şi aplicare a preţurilor la produsele petroliere. Ea a fost elaborată şi adoptată în legătură cu expirarea termenului de valabilitate a metodologiei existente şi va fi aplicată timp de cinci ani la calcularea şi stabilirea preţurilor de comercializare cu ridicata şi cu amănuntul a produselor petroliere de către titularii de licenţă ce activează pe această piaţă.

Vitalie Iurcu, director general al ANRE, a declarat că noul act normativ a fost elaborat în baza metodologiei existente, a experienţei acumulate în ultimii cinci ani de activitate, precum şi a propunerilor parvenite de la participanţii la această piaţă, de la ministere, alte instituţii şi organizaţii interesate, propuneri, care, în majoritatea cazurilor, au fost luate în considerare de Agenţie. Iurcu a precizat că ANRE n-a acceptat doar propunerile care contravin normelor legale şi care pot conduce la majorarea neîntemeiată a preţurilor la produsele petroliere.

Potrivit directorului, metodologia este bazată pe principiul economic de acoperire a costurilor reale legate de procurarea produselor petroliere din import, achitarea taxelor vamale, accizelor şi altor plăţi, precum şi a cheltuielilor pentru transportarea, depozitarea şi comercializarea acestor produse. Ea stabileşte structura consumurilor şi cheltuielilor, modul de determinare, aprobare şi aplicare a preţurilor la produsele petroliere, formulele de calcul a preţurilor de comercializare cu ridicata şi cu amănuntul a acestor produse. În noua metodologie au fost concretizate cheltuielile comerciale, generale şi administrative, alte cheltuieli operaţionale şi financiare ale întreprinderilor, care urmează a fi luate în calcul la stabilirea preţurilor.

Iurcu a menţionat că metodologia prevede o nouă metodă de calcul a preţurilor la produsele petroliere, care are scopul de a simplifica procesul de calculare a acestora şi de a asigura stabilitatea lor pe o perioadă cât mai îndelungată. Spre deosebire de practica anterioară, când preţurile de comercializare se calculau reieşind din costul partidelor de produse procurate, noua metodologie stipulează calcularea acestora în baza costului mediu ponderat al produselor procurate, determinat pentru toată perioada de valabilitate a noilor preţuri, şi a costului produselor petroliere aflate în stoc.

Noua metodologie stipulează menţinerea ratei de rentabilitate la nivelul de până la 10% din consumuri şi cheltuieli şi aplicarea ei ca rată medie anuală pe întreprindere şi nu pe fiecare tip de combustibil sau pe fiecare perioadă de stabilire a preţurilor în decursul anului de gestiune, precum se proceda până în prezent. ANRE consideră că aceasta va permite agenţilor economici de a opera cu rata rentabilităţii în funcţie de tipul combustibilului, de sezon, etc. în limitele nivelului maxim anual al acestei rate pe întreprindere, a accentuat Iurcu. El a mai spus că, în scopul protecţiei drepturilor consumatorilor, metodologia stabileşte că preţurile de comercializare a produselor petroliere sunt preţuri plafon şi nu pot fi depăşite de vânzători. Totodată, aceştia au dreptul să comercializeze produsele petroliere la preţuri mai mici decât cele stabilite ca plafon, în funcţie de cantitate sau de metoda de plată, a precizat Vitalie Iurcu.

Conform legislaţiei în vigoare, ANRE elaborează şi aprobă, prin coordonare cu Guvernul, Metodologia de calculare şi aplicare a preţurilor la produsele petroliere, iar titularii de licenţă stabilesc aceste preţuri în conformitate cu cerinţele metodologiei date.