ANRE a aprobat noile regulamente pentru extinderea reţelelor electrice de distribuţie şi a reţelelor de distribuţie a gazelor naturale

24 Noiembrie 2011

Consiliul de Administraţie al Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a aprobat miercuri, 23 noiembrie, în şedinţă publică, Regulamentul cu privire la extinderea reţelelor de distribuţie a gazelor naturaleşi Regulamentul cu privire la extinderea reţelelor electrice de distribuţie, în redacţie nouă.
Directorul general al ANRE, Victor Parlicov, a declarat în cadrul şedinţei publice că noile regulamente asigură reguli de joc mai clare pentru autorităţile administraţiei publice locale, investitori, consumatori şi operatorii reţelelor de distribuţie, prin ajustarea acestora la prevederile noilor legi cu privire la gazele naturale şi energia electrică. Potrivit lui Parlicov, cel mai mult ar urma să beneficieze de pe urma implementării acestor regulamente noii proprietari de locuinţe din blocurile cu multe etaje şi agenţii economici, care îşi vor dezvolta activitatea în zonele stabilite de autorităţile publice locale prin intermediul planurilor de dezvoltare ale localităţilor. Iar asta pentru că cheltuielile pentru construcţia reţelelor electrice de distribuţie nu vor mai fi suportate de firmele de construcţii şi respectivii agenţi economici, ci de operatorii reţelelor de distribuţie, care vor suporta toate cheltuielile de extindere a reţelei, acestea fiind incluse ulterior de ANRE în tarifele pentru distribuţia gazelor naturale şi a energiei electrice.
Numai în cazul în care se doreşte extinderea reţelelor în termeni mai restrânşi decât cei prevăzuţi în planurile de investiţii, aprobate de către ANRE pentru fiecare operator în parte, solicitanţii ar putea finanţa construcţia din banii proprii, ca mai apoi, aceste resurse financiare să fie restituite de către operatorul reţelei de distribuţie, în condiţiile prevăzute de Regulament. Termenul limită pentru restituirea acestor bani este o lună de la data expirării termenului limită de dare în exploatare a reţelelor, prevăzut în planul de investiţii.
Un punct important al celor două regulamente este că în termen de 15 zile de la primirea cererii de extindere a reţelelor, operatorul reţelei de distribuţie trebuie să informeze solicitanţii despre acceptarea sau neacceptarea proiectului spre examinare. Cererile de extindere a reţelelor, depuse de administraţia publică locală, asociaţii sau investitori până la data de 30 septembrie a fiecărui an, urmează să fie examinate de către operatorului reţelei de distribuţie pentru a include proiectele respective în planul de activitate pentru anul calendaristic următor. Termenul de dare în exploatare a noilor reţele se stabileşte de către operatorii reţelelor de distribuţie, în funcţie de volumul de lucrări şi perioada de timp necesară construcţiei.
Noile regulamente vor fi transmise ministerului Justiţiei pentru expertiza juridică, după care vor fi publicate în „Monitorul Oficial” al Republicii Moldova.
Serviciul de presă al ANRE
24 noiembrie