ANRE a aprobat noile metodologii de calculare a tarifelor la energia electrică

21 Decembrie 2012

Consiliul de administraţie al Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a aprobat în ședinţa publică din 20 decembrie cele două noi Metodologii de calculare a tarifelor la energia electrică. Astfel, odată cu liberalizarea pieței energiei electrice, începând cu anul 2013, ANRE va aplica Metodologia de calculare, aprobare şi ajustare a tarifelor pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice și Metodologia de calculare, aprobare şi ajustare a tarifelor reglementate de furnizare a energiei electrice consumatorilor finali.
Noile metodologii au fost elaborare în corespundere cu prevederile Legii cu privire la energia electrică, care stipulează că începând cu 1 ianuarie 2013, activităţile de distribuţie trebuie să fie separate de activităţile de furnizare a energiei electrice, iar  ANRE urmează să aprobe un tarif pentru activitatea de distribuţie şi un alt tarif pentru activitatea de furnizare a energiei electrice. Tarifele aprobate pe viitor de ANRE urmează să fie diferenţiate în funcţie de nivelul tensiunii reţelelor electrice de distribuţie la care sunt conectate instalaţiile electrice ale consumatorilor, pentru ca fiecare categorie de consumatori să achite doar costul real necesar pentru procurarea, transportul, distribuţia şi furnizarea energiei electrice. Potrivit estimărilor specialiştilor ANRE, noile metodologii vor asigura o transparenţă mai mare în raport cu costurile aferente distribuţiei şi furnizării energiei electrice, vor stimula eficienţa şi vor exclude eventualele subvenţionări încrucişate, iar posibilitatea recuperării costurilor suportate de către întreprinderile de pe piaţa energiei electrice va încuraja investiţiile în sector.
În cadrul ședinței s-a ajuns la un consens și în ceea ce privește principalul punct de divergență între ANRE și Compania Gas Natural Fenosa. Consiliul de administrație al ANRE a decis să accepte o abordare alternativă reevaluării  activelor depreciate tarifar, dar care încă sunt în funcțiune. Calculele au arătat că, prin aplicarea noii metode, distribuitorul va dispune de circa 75 de milioane de lei anual, suma fiind de două ori mai mică decât banii pe care i-ar fi obținut compania în cazul reevaluării activelor după metoda tradițională. Această formulă a fost preferată de distribuitor pentru că oferă o predictibilitate și o siguranță  pentru finanțarea planurilor de investiții de viitor, evitând o eventuală confruntare cu ANRE, cum li s-a întâmplat altor operatori din sector, care au mers pe calea  reevaluării activelor. 
Noile metodologii de calculare a tarifelor la energia electrică vor intra în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.