ANRE a aprobat costurile de bază a serviciilor de distribuţie şi furnizare a energiei electrice

10 Septembrie 2007

Consiliul de Administraţie al Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a aprobat marţi, 11 septembrie, în şedinţă publică, costurile de bază a serviciilor de distribuţie şi furnizare a energiei electrice pentru anul 2007 prestate de reţelele electrice de distribuţie (RED –uri), costuri care reprezintă unul din principalele componente ale tarifului la energia livrată consumatorilor finali.

Metodologia de calculare a tarifelor la energia electrică livrată consumatorilor, adoptată de ANRE la 10 august curent, stipulează că aceste costuri (cheltuielile materiale, aferente exploatării şi întreţinerii utilajului, cele pentru remunerarea muncii, cheltuielile comerciale, cele generale şi administrative) pentru primul an de valabilitate a metodologiei (2007), anul de bază, sunt determinate de RED – uri, fiind ulterior examinate şi aprobate de ANRE. Costurile vor fi valabile pe toată perioada de valabilitate a metodologiei (până în 2012), urmând a fi ajustate anual de către ANRE, în funcţie de rata inflaţiei, modificarea numărului de consumatori şi alţi indicatori economici.

Vitalie Iurcu, director general al ANRE, a declarat, în cadrul şedinţei, că Agenţia, la examinarea materialelor prezentate de RED –uri, s-a bazat pe trei principii fundamentale: (1)asigurarea condiţiilor necesare pentru prestarea unor servicii fiabile şi calitative consumatorilor de energie, condiţii care pot fi realizate doar prin întreţinerea şi exploatarea cuvenită a reţelelor electrice; (2) necesitatea creării pentru toate RED – urile a unor condiţii egale de activitate, prin stabilirea costurilor reale de întreţinere a mijloacelor fixe de producţie utilizate în procesul de distribuţie şi furnizare a energiei, costuri determinate în baza normelor tehnice şi (3) aplicarea cheltuielilor minime, strict necesare pentru prestarea serviciilor de distribuţie şi furnizare a energiei electrice.

Directorul a menţionat că ANRE a respins solicitările neargumentate ale întreprinderilor de distribuţie a energiei electrice şi a acceptat să ia în calcul doar cheltuielile justificate şi factorii obiectivi, care influenţează mărimea acestora.

Astfel, RED Union Fenosa în Moldova au solicitat iniţial aprobarea costurilor de bază în valoare totală de 353,7 mil. lei, însă ANRE le-a diminuat şi a acceptat suma de 239,7 mil. lei. Pentru RED Nord, Agenţia a aprobat costurile de bază la nivelul de 101,3 mil. lei sau cu 11,1 mil. lei mai puţin decât a solicitat această întreprindere. În cazul RED Nord – Vest, ANRE a redus valoarea acestor costuri cu 19,2 mil. lei şi le-a aprobat în mărime de 59,6 mil. lei.

Costurile de bază a serviciilor de distribuţie şi furnizare a energiei au fost discutate la multiple şedinţe de lucru la ANRE cu participarea specialiştilor şi ai factorilor de decizie ai RED - urilor. Ele vor intra în vigoare la 1 octombrie curent, după publicarea hotărârii corespunzătoare a ANRE în „Monitorul Oficial”. Aceste costuri vor servi drept instrument de lucru pentru calcularea tarifelor la energia electrică livrată consumatorilor finali.