ANRE a ajustat tarifele pentru producerea şi livrarea agentului termic în municipiul Chişinău şi tariful pentru producerea energiei electrice de către CET-1 şi CET-2

21 Octombrie 2011

În cadrul şedinţei publice din 21 octombrie, Consiliul de Administraţie al ANRE a aprobat tarife noi pentru producerea energiei electrice şi termice de către CET-1 şi CET-2, dar şi tariful pentru livrarea agentului termic în capitală, operată de “Termocom”.
Conform deciziei, tariful de producere a energiei termice pentru CET-1 a fost stabilit la nivel de 718,55 de lei pentru o Gcal, în creştere cu 23,8% faţă de tariful anterior. Pentru CET-2 a fost stabilit un tarif de 587,87 de lei pentru o Gcal, în creştere cu 17,7%.
Pornind de la noile tarife de producere a energiei termice, Consiliul de Administraţie al ANRE a aprobat şi tariful de livrare a agentului termic pentru “Termocom”. Astfel, majoritatea consumatorilor din municipiul Chişinău vor achita în noul sezon de încălzire 987 de lei pentru o Gcal, cu 9,9% sau cu 89 de lei mai mult decât în sezonul trecut de încălzire.
În cadrul şedinţei publice, directorul general al ANRE, Victor Parlicov a declarat că specialiştii ANRE, în conlucrare cu cei ai CET-urilor şi Termocom, au făcut tot posibilul pentru a găsi posibilităţi de stabilire a unui tarif suportabil pentru consumatori. Reamintim că iniţial “Termocom” a solicitat un tarif de 1045 de lei, cu 157 de lei mai mare decât tariful anterior. Potrivit lui Victor Parlicov acest efort a fost necesar pentru a păstra capacitatea de colectare a plăţilor de la populaţie şi, în ultimă instanţă, de a păstra consumatorii. Astfel, atât “Termocom”, cât şi CET-urile au renunţat benevol la o parte dintre cheltuielile prevăzute de Metodologia de calcul, inclusiv la cele ce ţin de profit şi reparaţii. CET-1 a renunţat la 9,3 milioane  de lei, CET-2 – 7 milioane de lei, “Termocom” – 20,6 milioane  de lei.
Potrivit conducerii ANRE, noile tarife de producere a energiei electrice de către CET-uri nu se vor reflecta deocamdată în tariful de livrare pentru consumatorii finali. Asta deoarece volumul de energie electrică, produs de CET-urile locale, este prea mic (circa 23%), comparativ cu volumul total de consum, şi nu poate influenţa nivelul tarifelor în vigoare.    
Ajustarea tarifelor a fost solicitată de întreprinderi în legătură cu majorarea de la 1 octombrie a tarifului de livrare a gazelor naturale. Pentru CET-uri şi Întreprinderile de Termoficare tariful la gaze a crescut până la 5237 de lei pentru 1000m3, fiind cu 26,4% mai mare decât tariful anterior. 

Tarife la energia electrică şi termică din octombrie 2011

 
 

Unitatea de măsură

Tarif în vigoare din 01.02. 2011

Proiect tarif din octombrie  2011, solicitat de întreprinderi

Modificarea

   Proiect tarif din      octombrie     2011
    ANRE

Modificarea

la o unitate

%

la o unitate

%

SA CET - 1

energia electrică

bani/kWh

152.49

166.06

13.57

8.9

166.14

13.65

9.0

energia  termică

lei/Gcal

580.26

718.87

138.61

23.9

718.55

138.29

23.8

SA CET - 2

energia electrică

 bani/kWh

129.22

165.09

35.87

27.8

158.63

29.41

22.8

energia  termică

lei/Gcal

499.43

599.28

99.85

20.0

587.87

88.44

17.7

SA "Termocom"

energia  termică livrată consuma-torilor finali

lei/Gcal

898

1045

147.00

16.4

987

89

9.9

Serviciul de Presă al ANRE
21 octombrie