ANRE a ajustat tarifele la gazele naturale pentru consumatorii finali

29 Septembrie 2011

Consiliul de Administraţie al Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a aprobat, în şedinţa publică din 29 septembrie un nou tarif mediu de livrare a gazelor naturale, precum şi tarife diferenţiate, pe categorii de consumatori.

Prin decizia din 29 septembrie, Consiliul de Administraţie al ANRE a acceptat parţial solicitarea SA “Moldovagaz”, de ajustare a tarifului mediu de livrare a gazelor, cu 23,2 la sută, și nu cu 28,8 la sută, cât a cerut furnizorul de gaze naturale. La aprobarea noului tarif mediu pentru SA „Moldovagaz”, autoritatea de reglementare a exclus din suma cheltuielilor prezentate de furnizor 104 milioane de lei, considerându-le nejustificate. Astfel, noul tarif mediu de livrare a gazelor este de 5664 de lei pentru o mie de metri cubi, cu 1065 de lei mai mare decât tariful anterior, de 4599 de lei pentru o mie de metri cubi, şi cu 258 de lei mai mic decât cel solicitat de SA “Moldovagaz”. Noul tarif mediu de livrare a gazelor a crescut exclusiv din contul majorării de către “Gazprom”, de la 1 octombrie, a preţului de livrare a gazelor până la 400,47 de dolari /1000 m3 (în tariful mediu precedent a fost luat în calcul un preţ de 304,6 dolari).

Pornind de la noul tarif mediu, ANRE a calculat şi aprobat tarife diferenţiate pentru consumatorii finali (fără TVA de 6%):

Categorii de consumatori

Tarif în vigoare din 26.01.2011
(lei pentru 1000 m3)

Tarif nou în vigoare din 01.10.2011
(lei pentru 1000 m3)

Modificare %

consumatori casnici cu un consum lunar de până la 30 m3

4777

5971

25,0

consumatori casnici cu un consum lunar de peste 30 m3

5146

6221

20.9

centrale electrice cu termoficare şi centrale termice publice

4144

5237

26,4

agenţi economici                                                   

conectaţi la reţele de presiune înaltă

4614

5537

20,0

conectaţi la reţele de presiune medie

4903

5835

19,0

conectaţi la reţele de presiune joasă

5146

6221

20,9

La menţinerea tarifului preferenţial pentru consumatorii casnici cu un consum lunar de gaze naturale de până la 30 de metri cubi autoritatea de reglementare a recurs din raționamente de ordin social. ANRE a optat şi de această dată pentru aplicarea practicii de subvenţionare a unor categorii de consumatori din contul altora, deşi a diminuat din volumul total al  subvenţionării. Această practică va fi eliminată treptat, iar, ulterior, tarifele vor fi stabilite, pentru fiecare categorie de consumatori, în funcție de cheltuielile reale suportate în procesul de distribuție. Pentru agenţii economici - tarifele au fost aprobate în funcţie de presiunea din reţelele de distribuţie (presiune înaltă, medie şi joasă) la care sunt conectați.  

Noile tarife vor intra în vigoare la 1 octombrie 2011, odată cu publicarea în Monitorul Oficial al Republicii Moldova. Ultima modificare a tarifelor la gazele naturale a fost operată de ANRE la sfârșitul lunii ianuarie 2011.
Serviciul de presă al ANRE
29 septembrie 2011