ANRE a actualizat tarifele la gazele naturale, energia electrică şi termică

31 Iulie 2008

Urmare a creşterii preţurilor de achiziţie a gazelor naturale de la SA „Gazprom” din Federaţia Rusă şi a energiei electrice importate din Ucraina, Consiliul de Administraţie al Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a aprobat, în şedinţa sa publică din 30 iulie, noi tarife de livrare a gazelor naturale, a celor de producere şi de livrare a energiei electrice şi a energiei termice. 
Vitalie Iurcu, director general al ANRE, a comunicat că Agenţia a primit de la SA „Moldvagaz” confirmarea noului preţ de achiziţie a gazelor, stabilit de SA „Gazprom” pentru trimestrul trei al anului, în mărime de 252,98 dolari SUA/ 1000 m3, cu 61,98 dolari sau cu 32,4% mai mare decât preţul de 191 dolari SUA/ 1000 m3 luat în calcul de ANRE la stabilirea tarifului în vigoare. Iurcu a declarat că, potrivit datelor prezentate de SA „Moldovagaz” şi estimărilor ANRE, preţul de achiziţie a gazelor, în trimestru patru al anului, calculat conform formulei prestabilite în contractul de procurare a gazelor naturale, va atinge nivelul estimativ de 287,6 dolari SUA/ 1000 m3. În trimestrele unu şi doi ale anului preţul efectiv de achiziţie a gazelor a constituit 190,86 dolari SUA/ 1000 m3 şi, respectiv, 216,57 dolari SUA/ 1000 m3. Astfel, preţul mediu anual de achiziţie a gazelor va constitui circa 238 dolari/1000 m3.
ANRE a determinat noul tarif mediu de livrare a gazelor naturale în baza preţurilor de achiziţie susmenţionate, ajustate la puterea calorică reală a gazelor importate, luând în considerare aprecierea valutei naţionale de la 12,2 lei / 1 dolar SUA, curs prevăzut în tariful actual, până la 10,85 lei/1 dolar, înregistrat în primul semestru al anului, prognoza cursului de schimb pentru perioada ulterioară la nivelul de 10,7 lei/1 dolar, influenţa aprecierii cursului de schimb asupra costului gazelor naturale procurate şi asupra veniturilor obţinute de SA „Moldovagaz” de la tranzitarea gazelor în alte ţări, factor care are un impact direct asupra mărimii tarifului. Potrivit calculelor ANRE, noul tarif mediu de livrare a gazelor naturale este de 3523 lei/1000 m3(fără TVA), cu 748 lei sau cu 27% mai mare decât tariful în vigoare care însumează 2775 lei/ 1000 m3 .
Reieşind din acest tarif mediu şi din necesitatea stabilirii unor tarife adecvate şi nediscriminatorii pentru toate categoriile de consumatori, ANRE a calculat şi aprobat următoarele tarife de livrare a gazelor naturale (fără TVA): pentru centralele electrice cu termoficare (CET) – 3232 lei/1000 m3 (în prezent - 2375 lei/1000 m3); pentru centralele termice publice - 3232 lei/1000 m3 (în prezent - 2517 lei/1000 m3 ); pentru consumatorii casnici cu un consum lunar de până la 30 m3 – 3414 lei/1000 m3 (în prezent – 2666 lei/1000 m3); şi pentru consumatorii casnici cu un consum lunar de peste 30 m3 şi alte categorii de consumatori - 3813 lei/1000 m3 ( în prezent – 3161 lei/1000 m3).
Comentând tarifele susmenţionate, Vitalie Iurcu a subliniat că, la stabilirea acestora, ANRE s-a ghidat de principiul eliminării graduale a subvenţiilor încrucişate existente între categoriile de consumatori. Decizia de a majora tariful de livrare a gazelor pentru CET-uri cu 36,1%, faţă de rata de creştere a tarifului mediu cu 27%, a fost luată din raţionamentul că în prezent tariful în vigoare nu acoperă costurile reale şi este subvenţionat de alte categorii de consumatori. Eliminarea acestor subvenţii permite o creştere mai lentă a tarifelor (cu 20,6%) atât pentru consumatorii casnici cu un consum lunar de peste 30 m3, cât şi pentru agenţii economici, a afirmat Iurcu. El a menţionat că prin eliminarea acestor subvenţii ANRE pune în condiţii comparabile în ceea ce priveşte preţul unei gigacalorii  consumatorii de energie termică livrată de CET-uri cu cei care utilizează centrale autonome de încălzire, majoritatea dintre care locuiesc în zonele rurale. Iurcu a subliniat că politica de eliminare a subvenţiilor încrucişate, promovată de ANRE, va contribui la accelerarea procesului de gazificare a satelor din R. Moldova.
Prin altă decizie, în legătură cu aprobarea noilor tarife la gazele naturale, ANRE a actualizat tarifele de producere şi de livrare a energiei electrice şi a celei termice de către CET-uri. Astfel, valoarea acestora va fi de: la CET–1: energia electrică – 138,38 bani/kWh (în prezent - 113,66 bani/kWh); energia termică – 512,05 lei/Gcal (în prezent – 390,37 lei/Gcal); la CET-2: energia electrică – 104,28 bani/kWh (în prezent – 85,25 bani/kWh); energia termică – 410,44 lei/Gcal (în prezent – 289,27 lei/Gcal); la CET Nord: energia electrică – 106,56 bani/kWh (în prezent – 89,60 bani/kWh); energia termică produsă – 567,17 lei/Gcal (în prezent – 447,22 lei/Gcal); energia termică livrată consumatorilor – 786 lei/Gcal (în prezent –634 lei/Gcal).
În medie pe sector tarifele la energia electrică produsă de CET-uri vor creşte cu 22%, iar la energia termică – cu 36,4%. Vitalie Iurcu a explicat creşterea mai lentă a tarifelor la energia electrică, comparativ cu cele la energia termică prin faptul că ANRE a eliminat o parte (circa 20%) din subvenţiile existente pentru producerea energiei termice care se face din contul energiei electrice.
Reieşind din noile tarife la energia electrică produsă de CET-uri şi preţul de achiziţie a energiei importate din Ucraina, ANRE a actualizat şi tarifele la energia electrică livrată consumatorilor de către reţelele electrice de distribuţie (RED). Potrivit deciziei ANRE, RED Union Fenosa va aplica următoarele tarife: pentru consumatorii conectaţi la reţelele cu nivelul de tensiune 110 kV - 79 bani/kWh (în prezent – 71 bani/kWh), pentru toate celelalte categorii de consumatori - 110 bani/kWh (în prezent, pentru consumatorii cu plite electrice, 94 bani/kWh, pentru alţi consumatori - 98 bani/kWh). Aceiaşi decizie a ANRE stipulează că RED Nord şi RED Nord-Vest vor aplica un tarif unic pentru toate categoriile de consumatori, de 120 bani/kWh (în prezent, pentru consumatorii cu plite electrice, 103 bani/kWh, pentru alţi consumatori - 108 bani/kWh).
Vitalie Iurcu a motivat decizia privind aplicarea unor tarife unice de livrare a energiei electrice pentru consumatorii casnici prin faptul că, în condiţiile creşterii esenţiale a preţurilor la gazele naturale, se impune eliminarea subvenţiilor existente pentru consumatorii casnici care utilizează plite electrice şi punerea acestora în condiţii egale cu ceilalţi consumatori. În prezent, primii beneficiază de un tarif mai mic cu 4-5% decât tarifele aplicate pentru alte categorii de consumatori, ceea ce contravine cerinţelor privind stabilirea unor tarife bazate pe costuri pentru toate categoriile de consumatori, a menţionat directorul general al ANRE.
Conform estimărilor ANRE, în urma majorării tarifelor la resursele energetice susmenţionate, cheltuielile lunare ale populaţiei (calculate pentru o familie din trei persoane, cu o locuinţă cu două odăi şi încălzire centralizată) vor creşte cu 14 lei pentru consumul de gaze, cu 13 lei – pentru energia electrică, cu 96 lei - pentru energia termică livrată de CET Nord (acestea pot varia în funcţie de mărimea compensaţiilor acordate consumatorilor de primăria mun. Bălţi, care în prezent constituie 120 lei/Gcal). În mediu aceste cheltuieli vor creşte cu 123 lei. Cheltuielile lunare ale unei familii similare, care dispune de încălzire autonomă, vor creşte cu 112 lei pentru consumul de gaze şi 13 lei pentru energia electrică, în mediu cu 125 de lei.
Tarifele aprobate de ANRE vor intra în vigoare din ziua publicării lor în „Monitorul Oficial al Republicii Moldova”. Ultima modificare concomitentă a tarifelor de livrare a gazelor naturale, a celor de producere şi de livrare a energiei electrice şi a energiei termice a fost operată de ANRE pe 18 ianuarie curent.  
Serviciul de presă al ANRE
30 iulie 2008