ANRE a început consultările publice ale proiectului Regulamentului privind calitatea furnizării energiei electrice

25 Decembrie 2007

Agenţia Naţională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a început consultările publice asupra proiectului unei noi redacţii a Regulamentului cu privire la indicatorii de calitate pentru serviciul de furnizare a energiei electrice la tarife reglementate. Prima dezbatere asupra proiectului a avut loc la întrunirea desfăşurată la ANRE cu reprezentanţii asociaţiilor pentru protecţia consumatorilor, asociaţii care au semnat un acord de colaborare cu Agenţia.
 Nicolae Triboi, director al ANRE, a invocat drept motiv al elaborării proiectului necesitatea actualizării regulamentului în vigoare, aprobat de Agenţie în martie 2003, şi  aducerii lui în concordanţă cu normele şi standardele UE. El a subliniat că scopul principal al documentului este de a asigura dreptul consumatorilor la servicii energetice de calitate. Triboi a precizat că proiectul a fost elaborat de ANRE în baza celor mai bune practici internaţionale în domeniul monitorizării calităţii serviciului de furnizare a energiei electrice, precum şi a experienţei acumulate de autorităţile de reglementare din România, Ungaria şi alte ţări europene.
Proiectul stabileşte 13 indicatori de calitate pentru serviciul de furnizare a energiei electrice şi responsabilităţile furnizorilor pentru nerespectarea acestor indicatori. Astfel, la capitolul continuitatea furnizării energiei, autorii proiectului propun reducerea duratei anuale a deconectărilor consumatorului de la reţea de la 78 la 48 de ore. În cazul în care furnizorul este nevoit să schimbe piloni, transformatoare, cabluri deteriorate sau în cazul altor defecţiuni serioase, el trebuie să încheie aceste lucrări în cel mult 24 de ore, iar în situaţii mai simple – în 6 ore. Pentru nerespectarea acestor şi altor indicatori de calitate, documentul prevede sancţionarea furnizorului prin reducerea tarifului de livrare a energiei şi plata compensaţiilor pentru consumatori.
Participanţii la dezbateri au sprijinit, în linii mari, proiectul, formulând, totodată, o serie de sugestii şi obiecţii la unele prevederi ale acestuia.  S-a convenit de a examina în mod suplimentar propunerile avansate de reprezentanţii asociaţiilor pentru protecţia consumatorilor şi de a continua consultările publice asupra proiectului cu participarea savanţilor, în particular a  profesorilor de la facultatea energetică a Universităţii Tehnice din Moldova.   
Amintim că în iunie curent, la iniţiativa Agenţiei, o parte din asociaţiile pentru protecţia consumatorilor din republică au semnat un acord de colaborare cu ANRE în scopul intensificării activităţii de protejare a drepturilor consumatorilor de energie. La prima dezbatere publică a proiectului susmenţionat au participat factori de conducere de la Liga pentru apărarea drepturilor consumatorilor, Centrul pentru Protecţia Drepturilor Consumatorilor, Mişcarea Obştească „Pro - consumator" şi de la Asociaţia Consumatorilor de Energie din  Moldova.
Serviciul de presă al ANRE