ANRE şi „Union Fenosa” au încheiat un acord de conciliere

23 Iunie 2008

Agenţia Naţională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) şi compania „RED UNION FENOSA”, cel mai mare furnizor de energie electrică din R. Moldova, au încheiat un acord de conciliere prin care au fost eliminate divergenţele între părţi privind interpretarea unor clauze din noua Metodologie de calculare a tarifelor la energia electrică. Acordul a fost semnat vineri, 20 iunie, de Vitalie Iurcu, director general al ANRE, şi Silvia Radu, preşedinte executiv al companiei „RED UNION FENOSA”.
Vitalie Iurcu a declarat că acest acord, asupra căruia s-au purtat negocieri mai bine de şase luni, va permite de a înlătura toate divergenţele şi neclarităţile existente între părţi în ceea ce priveşte interpretarea metodologiei tarifare. El a precizat că acesta va da posibilitate de a majora volumul anual de investiţii în dezvoltarea reţelelor de distribuţie ale companiei  „RED UNION FENOSA” de la 9 la 14 mil. dolari SUA, furnizorul de energie fiind decis să investească până la 20 de mil. dolari SUA anual.
La rândul său, Silvia Radu a salutat semnarea acordului nominalizat, accentuând că acesta este un document important pentru buna desfăşurare a activităţii întreprinderii, în urma căruia vor avea de câştigat consumatorii şi economia ţării.
Cei doi oficiali şi-au exprimat încrederea că încheierea acordului va stimula procesul de conlucrare între cele două părţi, factor ce va contribui la dezvoltarea sectorului electro-energetic al republicii. 
Metodologia de calculare a tarifelor la energia electrică a fost adoptată de ANRE în august 2007. Ea stabileşte criterii unice de determinare a tarifelor pentru toate întreprinderile de distribuţie,  indiferent de forma lor de proprietate, inclusiv prin aplicarea unei rate unice de rentabilitate şi abordări unice de stabilire a costurilor.                       
Serviciul de presă al ANRE
20 iunie 2008