Acte necesare pentru eliberarea licenţei pe piaţa produselor petroliere

Ultima actualizare: 10.07.2014

I. Pentru obţinerea sau prelungirea licenţei pentru genuri de activitate pe piaţa produselor petroliere, persoana juridică sau persoana fizică depune la ANRE personal, prin scrisoare recomandată sau prin poştă electronică (sub formă de document electronic cu semnătură digitală) o Declaraţie de modelul stabilit de ANRE, semnată de persoana care depune declaraţia. Declaraţia, cerere reperfectare poate fi descărcată de pe pagina electronică a ANRE la adresa www.anre.md.

 

II. Solicitanţii licenţelor pentru genurile de activitate importul şi comercializarea cu amănuntul a benzinei şi motorinei, importul şi comercializarea cu amănuntul a gazului lichefiat anexează la declaraţie următoarele documente:

Pentru activitatea de import și comerț cu ridicata a benzinei, motorinei și gazului lichefiat:

 1. Declarația/cererea pentru eliberarea/reperfectarea licenţei pentru genul de activitate pe piaţa produselor petroliere;
 2. Copia Deciziei/certificatului privind înregistrarea persoanei juridice (art. 11, alin. (3) din Legea nr. 220 din 19.10.2007 cu privire la înregistrarea persoanelor juridice şi a întreprinzătorilor individuali);
 3. Extrasul din Registrul de stat al persoanelor juridice, eliberat cu cel mult 10 zile înainte de data depunerii la ANRE a declaraţiei privind eliberarea/prelungirea licenţei (art.10 din Legea nr.451 din 30.07.2001);
 4. Avizul pozitiv de expertiză eliberat de către organismul de expertiză în domeniul securităţii industriale  (art.8 alin.(1), Legea 116 din 18.05.2012);
 5. Raportul financiar pentru ultima perioadă sau extrasul din contul bancar în cazul iniţierii afacerii;      (art. 131 alin.(2) Legea 461 din 30.07.2001);
 6. Documente ce confirmă deținerea de către solicitant a depozitelor petroliere proprii și/sau închiriate pentru păstrarea benzinei şi motorinei, în volum minim de 5000 m3 sau existenţa la importatorii de gaz lichefiat a depozitelor proprii şi/sau închiriate pentru păstrarea gazului lichefiat în volum minim de 150 m3  (art. 13, Legea nr.461/30.07.2001);
 7. Copia contractului de locațiune (în cazul deținerii depozitelor petroliere închiriate)
 8. Documente ce confirmă deţinerea de către importatorii de produse petroliere principale a cuantumului capitalului propriu în valoare de cel puţin 8 milioane lei moldovenești; (art. 13, Legea nr.461/30.07.2001)
 9. Documente ce confirmă că solicitantul dispune de personal calificat  în vederea desfăşurării activităţii pentru care se solicită licenţa  (art. 13, Legea nr.461/30.07.2001);
 10. Copia buletinului de identitate a administratorului / managerului întreprinderii (art. 10, Legea nr. 451  /30.07.2001);
 11. Procura persoanei care depune documentele, după caz. 

Pentru activitatea de comerț cu amănuntul a benzinei, motorinei și gazului lichefiat la stațiile de alimentare: 

 1. Copia Deciziei privind înregistrarea persoanei juridice (art. 11, alin. (3) din Legea nr.220/19.10.2007 cu privire la înregistrarea persoanelor juridice şi a întreprinzătorilor individuali).
 2. Extras din Registrul de stat al persoanelor juridice, eliberat cu cel mult 10 zile înainte de data depunerii la ANRE a declaraţiei privind eliberarea/prelungirea licenţei (art.10 din Legea nr.451/30.07.2001).
 3. Avizul pozitiv de expertiză eliberat de către organismul de expertiză în domeniul securităţii industriale (art. 8, alin. (1) din Legea 116/18.05.2012).
 4. Avizul expertizei ecologice a proiectului staţiei de alimentare (art.21din Legea nr. 461/30.07.2001).
 5. Cartela de înregistrare a maşinii de casă şi control, certificat de atestare metrologică (art. 21din Legea nr. 461/30.07.2001).
 6. Raportul financiar anual (cu anexele 1, 2, 3, 4, 5 la SNC-5) sau extrasul din contul bancar în cazul iniţierii afacerii. (art. 131 din Legea nr.461/30.07.2001).
 7. Documente ce confirmă dispunerea de mijloace tehnice (actul de recepţie finală a staţiei de alimentare) (art. 131din Legea nr.461/30.07.2001).
 8. Documente ce confirmă dispunere de personal calificat în vederea desfăşurării activităţii pentru care se solicită licenţa (art. 131 din Legea nr. 461/30.07.2001).
 9. Copia buletinului de identitate al conducătorului/managerului.

 

Notă:

Toate documentele menţionate mai sus se depun în copie, cu prezentarea originalelor acestor documente pentru confirmarea veridicităţii copiei documentului depus. Datele din documentele şi informaţiile depuse se verifică prin procedura ghişeului unic.

La declaraţia pentru prelungirea licenţei se anexează numai documentele care necesită actualizare sau conţin date diferite de cele prezentate la momentul eliberării licenţei.

Informaţie prezentată de Departamentul Juridic şi Licenţiere