A intrat în vigoare Regulamentul cu privire la calitatea serviciilor de transport şi distribuţie a gazelor naturale

15 Noiembrie 2011

Vineri, 11 noiembrie, a intrat în vigoare Regulamentul cu privire la calitatea serviciilor de transport şi distribuţie a gazelor naturale, prin publicarea în “Monitorul Oficial” al Republicii Moldova.
Regulamentul pune accent pe protecţia consumatorilor şi precizează principalele drepturi şi obligaţii ale acestora în relaţia cu furnizorul. Sunt prevăzute obligaţii ale furnizorilor privind informarea consumatorilor despre întreruperirile programate şi neprogramate, inclusiv despre durata acestora, care nu trebuie să depăşească termenul limită prevăzut de Regulament. De exemplu, în cazul deconectării a cel mult 100 de consumatori, întreruperea programată a livrării de gaze naturale nu va trebui să depăşească 24 de ore. În cazul deconectării a 500 de consumatori – lucrările la reţea vor putea dura până la 120 de ore. Dacă  durata admisă a întreruperilor nu va fi respectată, operatorul de reţea va fi obligat să plătească, la cerere, consumatorilor casnici câte 20 de lei pentru fiecare oră suplimentară, iar celor noncasnici – câte 200 de lei pentru fiecare oră suplimentară.
Regulamentul prevede şi achitarea de compensaţii de către furnizorul de gaze pentru neracordarea consumatorilor la reţea în termen de 4 zile lucrătoare de la data semnării de către solicitant a contractului de furnizare a gazelor naturale şi după efectuarea plăţii de racordare. Compensaţia va constitui 15% din plata pentru  racordare, iar alte 5% din plata pentru racordare vor trebui achitate pentru fiecare zi calendaristica, ce urmează după cele 4 zile lucrătoare, prevăzute ca termen limită. Regulamentul prevede achitarea de compensaţii şi pentru nerespectarea termenului de reconectare la reţeaua de gaze.
 Un capitol important al Regulamentului vizează calitatea şi regimurile de livrare a gazelor naturale. Documentul prevede că reclamaţiile scrise ale consumatorilor finali referitor la calitate şi regimurile de livrare a gazelor naturale (nivelurile de presiune) vor fi examinate de operatorul de reţea în termen de cel mult 30 de zile calendaristice de la data înregistrării cererii. Dacă se constată abateri de la parametrii de calitate şi nivelul de presiune, provocate de operatorul de reţea – acesta, de asemenea, va fi obligat să plătească compensaţii consumatorilor finali afectaţi.
De menţionat că parametrii de calitate, stabiliţi în Regulament, sunt indicatori de reper şi ar putea  fi înăspriţi pe parcurs, odată cu efectuarea de către furnizorul de gaze a investiţiilor pentru remedierea reţelelor. 
În termen de 30 de zile calendaristice de la intrarea în vigoare a prezentului Regulament, operatorul de reţea este obligat să organizeze un serviciul telefonic (24/24 ore) pentru preluarea reclamaţiilor consumatorilor. Numărul de telefon va fi indicat în factura pentru gaze.
Regulamentul cu privire la calitatea serviciilor de transport şi distribuţie a gazelor naturale a fost elaborat de Agenţia Naţională pentru Reglementare în Energetică în vederea executării prevederilor Legii cu privire la gazele naturale nr. 123 din 23.12.2009.
Serviciul de presă al ANRE
15 noiembrie 2011