885 de consumatori au solicitat intervenţia ANRE

3 August 2009

În primul semestru al anului curent, Agenţia Naţională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a acordat asistenţă pentru 885 de consumatori de energie electrică şi de gaze naturale, care au adresat la ANRE petiţii şi sesizări telefonice prin intermediul „liniei fierbinţi”, arată un raport privind activitatea de protecţie a consumatorilor desfăşurată în perioada ianuarie-iunie 2009 de către această autoritate de reglementare.
Potrivit documentului, în această perioadă ANRE a examinat 535 de petiţii şi 350 de sesizări telefonice. În majoritatea cazurilor, autorii petiţiilor şi sesizărilor telefonice au primit explicaţii şi consultări pe marginea problemelor abordate de ei. În 41 de cazuri specialiştii ANRE au examinat petiţiile pe teren, cu participarea petiţionarului şi a furnizorului, iar 14 cazuri mai dificile au fost soluţionate în urma convocării unor şedinţe de lucru la ANRE şi luării unor decizii obligatorii pentru furnizori şi consumatori.

Majoritatea absolută a petiţiilor (459) vizează problematica livrării energiei electrice. În cele mai multe cazuri (93 petiţii) consumatorii au contestat sumele pentru consumul fraudulos calculate de furnizori, calitatea serviciilor prestate (89), facturarea consumului de energie electrică, în particular în locurile de uz comun şi ascensoare (75). În celelalte cazuri, consumatorii au înaintat pretenţii faţă de deconectarea de la reţea a locurilor de uz comun (66 petiţii), defectele depistate de furnizor la echipamentele de măsurare (52), racordarea instalaţiilor de utilizare la reţeaua de curent (44), etc.
Specialiştii ANRE explică numărul mare de petiţii şi sesizări telefonice adresate Agenţiei prin faptul că în multe cazuri furnizorii nu respectă procedurile de soluţionare a litigiilor care apar între ei şi consumatori, indicatorii de calitate a serviciilor prestate şi termenii de înlăturare a deranjamentelor din reţelele de distribuţie.
Conform legislaţiei în vigoare, ANRE examinează petiţiile consumatorilor de energie electrică şi de gaze naturale privind divergenţele acestora cu furnizorii în limitele competenţei sale. În cazul în care consumatorul nu a primit, în termenele stabilite, răspuns la petiţia sa de la furnizor sau dacă nu–i satisfăcut de măsurile întreprinse de acesta, el este în drept să se adreseze la ANRE sau în instanţa de judecată.
 
Serviciul de presă al ANRE
3 august 2009