„TERMOELECTRICA” S.A. solicită ajustarea tarifelor la energia termică livrată consumatorilor

7 Martie 2017

Agenţia Naţională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) aduce la cunoștință că, la 07 martie curent, TERMOELECTRICA” S.A. a depus solicitarea de actualizare a tarifelor la energia termică livrată consumatorilor.

Proiectul „TERMOELECTRICA” S.A. este plasat pe pagina web a Agenţiei www.anre.md, secțiunea Transparență decizională/Consultări publice.

Persoanele interesate pot expedia comentarii şi recomandări în scris, prin poştă pe adresa ANRE: str. Columna 90, mun. Chişinău, prin e-mail la adresa: tmoraru@anre.md sau la nr. de tel: 022 852 124 .

Serviciul de presă al ANRE