Şedinţe publice

 

Notă informativă privind determinarea valorilor maximale ale marjei comerciale specifice aferente comercializării produselor petroliere (click aici)

Piața produselor petroliere 2016 (click aici)

 

Notă informativă privind tarifele la gazele naturale pentru anul 2015. (anexă)

 

Notă informativă privind solicitarea S.A. „RED Nord-Vest”  de aprobare a tarifelor pentru serviciile de distribuție și furnizare a energiei electrice la tarife reglementate. (anexă text_1), (anexă text_2)

 

Notă informativă privind solicitarea S.A. „RED Nord”  de aprobare a tarifelor pentru serviciile de distribuție și furnizare a energiei electrice la tarife reglementate. (anexă text_1), (anexă text_2)

 

Notă informativă privind solicitarea Î.S. „Moldelectrica” de modificare a tarifului pentru serviciul de transport al energiei electrice. (anexă text)

 

Notă informativă privind solicitarea Î.C.S. „RED Union Fenosa” S.A. și Î.C.S. ,,Gas Natural Fenosa Furnizare Energie” S.R.L. de aprobare a tarifelor pentru serviciile de distribuție și furnizare a energiei electrice la tarife reglementate. (anexă text_1), (anexă text_2)

 

ANUNŢ

Consiliul de administraţie al Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică (ANRE) se întrunește la data de 18 decembrie 2014, ora 13.00, în şedinţă publică pentru examinarea Proiectului Metodologiei cu privire la determinarea valorilor normative a pierderilor de energie termică, de agent termic şi a valorilor indicilor normativi de funcţionare a reţelelor termice cu apă.

Documentele aferente, precum Proiectul Hotărârii ANRE,  Analiza impactului de reglementare (AIR) şi Sinteza recomandărilor - sunt plasate pe pagina electronică a ANRE - www.anre.md, la rubrica Transparenţa Decizională/Proiecte Supuse Aprobării.

 Şedinţa publică a Consiliului de administraţie al Agenţiei va avea loc în incinta Agenţiei, str. Columna 90, mun. Chişinău.

 

ANUNŢ

Consiliul de administraţie al Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică (ANRE) se întrunește pe 18 decembrie 2014, ora 10.30, în şedinţă publică pentru examinarea Proiectului Metodologiei de determinare, aprobare și aplicare a tarifelor pentru serviciul public de alimentare cu apă, de canalizare şi epurare a apelor uzate.

Documentele aferente, precum Proiectul Hotărârii ANRE,  Analiza impactului de reglementare (AIR) şi Sinteza recomandărilor - sunt plasate pe pagina electronică a ANRE - www.anre.md, la rubrica Transparenţa Decizională/Proiecte Supuse Aprobării.

 Şedinţa publică a Consiliului de administraţie al Agenţiei va avea loc în incinta Agenţiei, str. Columna 90, mun. Chişinău.

 

 

4 august 2014  Consiliul de administraţie al ANRE se întrunește pe 12 august în şedinţă publică