Întreprinderile de gaze naturale au Ghidul Unbundling

24 Septembrie 2018

Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică informează despre elaborarea Ghidului privind separarea legală și funcțională a operatorilor de sistem din sectorul gazelor naturale, care a fost realizat în cadrul proiectului de asistență tehnică finanțat de Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare.

Scopul prezentului ghid este de a îndruma întreprinderile de gaze naturale cu privire la modul de punere în aplicare a normelor privind separarea prevăzute de Legea cu privire la gazela naturale.

Menționăm că, Ghidul privind separarea urmează a fi tratat ca un set de linii directoare pentru procesul de separare, demarat de operatorii sistemului de transport (OST) și de distribuție a gazelor naturale (OSD), și conține informații utile referitor la cerințele privind separarea legală și funcțională care trebuie implementate în practică. De asemenea, documentul dat vine să asiste operatorii de sistem care vor parcurge procedura de certificare.

De remarcat că, Ghidul privind separarea cuprinde recomandări specifice cu privire la: măsurile pentru separarea legală și funcțională pentru OST și OSD, separarea informațională, separarea contabilității, în special pentru activitățile de exploatare a rețelei (transport și distribuție), precum și separarea funcțională a OST și OSD (separarea efectivă a funcțiilor de conducere; interzicerea cumulului de funcții, independența conducerii și a personalului, stabilirea unor drepturi efective de decizie în favoarea întreprinderii care exploatează rețeaua, stabilirea unui program de conformitate și numirea unui agent de conformitate etc).

Documentul conține și o descriere detaliată a modelelor de separare prevăzute de Legea cu privire la gazele naturale, oferind explicații ample a principalelor caracteristici și a măsurilor de implementare necesare pentru fiecare model, precum și exemple practice.

În concluzie, subliniem că, Ghidul a fost elaborat în contextul implementării cerințelor de separare legală și funcțională pentru operatorii sistemului de transport (OST) și de distribuție a gazelor naturale (OSD) prevăzute de Directiva 2003/55/CE și Directiva 2009/73/CE transpuse în legislația națională prin intermediul Legii nr. 108 din 27.05.17 cu privire la gazele naturale, în colaborare cu experții companiei ”Schoenherr”, după examinarea minuțioasă a legislației europene și a experienței companiilor europene din domeniu, care au parcurs întregul proces de ”unbundling” (en.: separare).

Astfel, prezentul act conține informații utile pentru toți participanții la piața gazelor naturale și pentru documentare faceți clik aici.