Încă un proces cu SA “Moldovagaz”, câştigat de ANRE la Curtea Supremă de Justiţie

24 Decembrie 2012

Curtea Supremă de Justiţie (CSJ) a respins recursul SA “Moldovagaz”, depus împotriva unei hotărâri a Curţii de Apel Chişinău care a respins cererea SA „Moldovagaz” împotriva Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Energetică (ANRE), privind contestarea Metodologiei de calculare, aprobare şi aplicare a tarifelor la gazele naturale. CSJ a constatat că prima instanţă a procedat corect respingând acţiunea ca fiind neîntemeiată.
În şedinţă de judecată, furnizorul de gaze naturale solicita modificarea  Metodologiei de calculare, aprobare şi aplicare a tarifelor la gazele naturale, pe motiv că activitatea SA „Moldovagaz” nu este profitabilă şi totalmente depinde de devierile financiare şi diferenţele de curs înregistrate de-a lungul anului, deoarece în Metodologia tarifară nu este prevăzută includerea în tarif a rentabilităţii SA „Moldovagaz”.
Dispunând respingerea recursului SA „Moldovagaz”, instanţa a menţionat că Metodologia de calculare şi de aplicare a tarifelor reglementate la gazele naturale trebuie să contribuie la furnizarea fiabilă a gazelor naturale către consumatori, cu cheltuieli minime şi cu utilizarea eficientă a obiectelor sistemului de gaze naturale, inclusiv a capacităţilor de producţie, prin urmare nu poate fi vorba de careva pierderi mari de profit din partea recurentului. Mai mult, Legea cu privire la gazele naturale indică în mod expres că rata de rentabilitate se aplică la valoarea netă a activelor materiale pe termen lung (reţelele de gaze naturale).
Totodată, CSJ a remarcat că una dintre funcţiile ANRE este de a supraveghea respectarea de către titularii de licenţe a principiului costurilor necesare şi justificate la calcularea şi la aprobarea tarifelor pentru activităţile reglementate, desfăşurate pe piaţa gazelor naturale.