În 9 luni, consumul de energie electrică a fost similar celui din anul trecut

9 Noiembrie 2009

În ianuarie - septembrie 2009, volumul total al consumului de energie electrică în R. Moldova (fără regiunea transnistreană) a fost practic egal cu cel înregistrat în perioada corespunzătoare a anului trecut: acesta a crescut doar cu 0,2 la sută şi a constituit 2 mld. 367,68 mil. kWh, arată date ale Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Energetică (ANRE) privind situaţia pe acest segment al pieţei energetice.
Cea mai mare creştere a consumului de energie electrică a fost înregistrată în zona deservită de întreprinderea de distribuţie RED UNION FENOSA. Acest indicator s-a majorat cu 2% şi a ajuns la 1 mld. 682,46 mil. kWh. În zona deservită de RED Nord consumul s-a redus cu 2,1% şi a constituit 409,69 mil. kWh. Consumatorii eligibili au înregistrat un consum de 72,24 mil. kWh, cu circa 23% mai puţin decât în perioada respectivă a anului trecut.
Datele ANRE relevă că, în perioada de raport, întreprinderile de distribuţie şi consumatorii eligibili au procurat în total 2 mld. 765,74 mil. kWh de energie electrică, cu 0,9 la sută mai puţin decât în nouă luni ale anului 2008. Cea mai mare cantitate de energie - 1 mld. 990,48 mil. kWh – a fost achiziţionată de RED UNION FENOSA, iar cea mai mică – 237,29 mil. kWh – de RED Nord - Vest.
În aceeaşi perioadă, consumul tehnologic în reţelele de transport a energiei electrice s-a redus, faţă de nouă luni ale anului trecut, cu 1,6% şi a alcătuit 80,76 mil. kWh. Totodată, rata consumului tehnologic şi a pierderilor comerciale în reţelele de distribuţie s-a micşorat cu 1,07 puncte procentuale şi a ajuns la 12,14% (317,3 mil. kWh).  Cea mai joasă rată – de 8,95% (40,28 mil. kWh)- a fost înregistrată de RED Nord, iar cea mai  înaltă – de 12,93% (249,94 mil. kWh) - de către RED UNION FENOSA.
Toate întreprinderile de distribuţie s-au încadrat în limitele normative a ratei consumului tehnologic şi a pierderilor comerciale admise în tarif de către ANRE pentru anul 2009. Nivelul ratei variază de la 13,3 până la 14,0%, în funcţie de întreprinderea de distribuţie. Acest indicator reflectă consumul tehnologic şi pierderile comerciale în reţelele de distribuţie raportat la cantitatea totală de energie electrică intrată în aceste reţele.
 
Serviciul de presă al ANRE
9 noiembrie 2009