Acte normative

 • Hotărâre cu privire la aprobarea valorii consumului tehnologic şi a pierderilor de apă în sistemul public de alimentare cu apă al titularului de licenţă SA „Apă-Canal Chişinău” pentru anul 2016 nr. 12 din 15 Ianuarie 2017
  Descarcă fișier ( docx , 112.85 KB )
 • Hotărîrea cu cu privire la aprobarea Regulamentului cu privire la activitatea Consiliului de experţi pe lângă Agenţia Naţională pentru Reglementare în Energetică nr. 354 din 27 Decembrie 2016
  Descarcă fișier ( pdf , 242.75 KB )
 • Regulamentul cu privire la activitatea Consiliului de experţi pe lângă Agenţia Naţională pentru Reglementare în Energetică nr. 354 din 27 Decembrie 2016
  Descarcă fișier ( pdf , 195.28 KB )
 • HOTĂRÎRE Nr. 352 din 27.12.2016 cu privire la aprobarea Regulamentului cu privire la indicatorii de calitate a serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare nr. 352 din 27 Decembrie 2016
  Descarcă fișier ( pdf , 2.93 MB )
 • Hotărâre cu privire la aprobarea Regulamentului privind accesul la reţelele electrice de transport pentru schimburile transfrontaliere şi gestionarea congestiilor în sistemul electroenergetic nr. 353 din 27 Decembrie 2016
  Descarcă fișier ( doc , 136 KB )
 • Hotărâre privind desemnarea operatorului sistemului de transport responsabil de elaborarea proiectului Regulamentului privind reţelele de gaze naturale nr. 334 din 16 Decembrie 2016
  Descarcă fișier ( pdf , 249.27 KB )
 • Hotărîre cu cu privire la modificarea și completarea Hotărîrii Consiliului de administrație al ANRE nr. 264 / 2016 din 22.10.2016 cu privire la aprobarea Planului de investiții al S.A. ”Furnizarea Energiei Electrice Nord” pentru anul 2016 nr. 337 din 16 Decembrie 2016
  Descarcă fișier ( doc , 134 KB )
 • Hotărâre cu privire la modificarea și completarea Hotărârii Consiliului de administrație al ANRE nr. 136/2016 din 29.04.2016 cu privire la aprobarea Planului de investiții al titularului de licență S.A. „CET-Nord” pentru anul 2016 nr. 335 din 16 Decembrie 2016
  Descarcă fișier ( doc , 138 KB )
 • Hotărâre cu privire la investiţiilor realizate de S.A. Î.S.„Moldelectrica” în anul 2015 nr. 340 din 16 Decembrie 2016
  Descarcă fișier ( doc , 143 KB )
 • Hotărâre cu privire la modificarea și completarea Hotărîrii Consiliului de administrație al ANRE nr. 50/2016 din 15.02.2016 cu privire la aprobarea Planului de investiții al Î.C.S. „RED Union Fenosa” S.A. pentru anul 2016 (dispozitiv) nr. 339 din 16 Decembrie 2016
  Descarcă fișier ( doc , 368 KB )

Pagini