Acte normative

 • Hotărîrea cu privire la prezentarea către ENTSO-E a informaţiilor despre piaţa energiei electrice a Republicii Moldova şi publicarea acestora nr. 299 din 26 Iulie 2017
  Descarcă fișier ( doc , 42.31 KB )
 • Hotărâre privind aprobarea Listei serviciilor și a lucrărilor ce pot fi externalizate de către titularii de licențe din sectorul electroenergetic nr. 232 din 27 Iunie 2017
  Descarcă fișier ( docx , 209.18 KB )
 • Hotărâre privind aprobarea Regulamentului cu privire la garanţia de origine pentru energia electrică produsă în regim de cogenerare de înaltă eficienţă nr. 201 din 19 Mai 2017
  Descarcă fișier ( pdf , 304.21 KB )
 • HOTĂRÎRE nr. 84/2017 privind nivelul de rentabilitate pentru activitatea de furnizare a energiei electrice în anul 2017 nr. 84 din 13 Martie 2017
  Descarcă fișier ( doc , 257.5 KB )
 • HOTĂRÂRE nr.55/2017 privind nivelul de rentabilitate pentru activitatea de furnizare a energiei electrice în anul 2017 nr. 55 din 21 Februarie 2017
  Descarcă fișier ( doc , 258 KB )
 • Hotîrăre cu privire la aprobarea Planului de investiţii al S.A. ”Furnizarea Energiei Electrice Nord” pentru anul 2017 nr. 46 din 15 Februarie 2017
  Descarcă fișier ( doc , 134 KB )
 • Hotărâre cu privire la aprobarea Planului de investiţii al „RED Nord” S.A. pentru anul 2017 nr. 45 din 15 Februarie 2017
  Descarcă fișier ( doc , 136.5 KB )
 • Hotărâre cu privire la aprobarea Planului de investiţii al „RED Nord-Vest” S.A. pentru anul 2017 nr. 44 din 15 Februarie 2017
  Descarcă fișier ( doc , 136 KB )
 • Hotărîre privind aprobarea Planului de investiţii al Î.S.„Moldelectrica” pentru anul 2017 nr. 43 din 14 Februarie 2017
  Descarcă fișier ( doc , 136.5 KB )
 • Hotărîre cu privire la aprobarea Planului de investiții al titularului de licență Î.S.„Moldelectrica” pentru anul 2016 nr. 138 din 09 Februarie 2017
  Descarcă fișier ( doc , 139.5 KB )

Pagini