Agenţia Naţională pentru Reglementare în Energetică a Republicii Moldova
Linia de informare 08001 0008

Prima ședință a Consiliului de Experți

26 iulie 2019 • Vizualizari: 957

Prima ședință a Consiliului de Experți

La data de 25 iulie 2019 a avut loc prima ședință a Consiliului de Experți al Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică (ANRE).

Primul subiect de pe ordinea de zi a fost prezentarea activităților desfășurate actualmente de către Agenție. În acest context, șefii departamentelor ANRE au adus la cunoștință măsurile întreprinse pentru realizarea Planului de activitate al ANRE pentru anul curent.

Cei prezenți au salutat crearea Consiliului de Experți și deschiderea Agenției pentru informare, comunicare și consultarea opiniilor părților interesate. ANRE va pune în continuare accentul pe transparență în procesul de elaborare și adoptare a actelor de reglementare pentru o informare corectă și obiectivă a consumatorilor și a societății. Astfel, pentru o mai bună argumentare și o expertiză echidistantă, participanții au acceptat ca subiectele de importanță majoră, inclusiv cele ce vizează politica tarifară, să fie discutate și consultate în prealabil cu membrii Consiliului de Experți.

 

În continuare, membrii Consiliului de Experți au efectuat un prim schimb de opinii pe subiectul eventualelor majorări ale tarifelor pentru energie electrică. Specialiștii Agenției au prezentat solicitările companiilor și calculele preliminare publicate recent pe site-ul ANRE cu argumentele corespunzătoare. Examinarea acestora și adoptarea deciziilor finale urmează să aibă loc în ședința publică a Consiliului de Administrație al ANRE planificată să aibă loc pentru luna august.

 

Menționăm că, Consiliul de experți este instituit pentru a asistă Consiliul de Administrație al Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică în procesul de elaborare a actelor normative de reglementare. Consiliul de experți are misiunea de a dezvolta și promova parteneriatul între Agenție, societatea civilă, mediul academic și sectorul privat, în vederea funcționării în condiții de eficiență și transparență a sectoarelor reglementate și consolidării participării părților interesate în identificarea și soluționarea problemelor strategice.