Agenţia Naţională pentru Reglementare în Energetică a Republicii Moldova
Linia de informare 08001 0008

Octavian Calmîc a reprezentat Republica Moldova la Forumul Internațional pentru investiții în energia regenerabilă

28 noiembrie 2019 • Vizualizari: 1294

Octavian Calmîc a reprezentat Republica Moldova la Forumul Internațional pentru investiții în energia regenerabilă

Astăzi, 28 noiembrie 2019, Octavian Calmîc, directorul, Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică (ANRE), a reprezentat Republica Moldova la Forumul Internațional pentru investiții în energia regenerabilă, care se desfășoară la Kiev, Ucraina.

 

În discursul său, dl Octavian Calmîc s-a referit la atribuțiile Agenției de implementare a politicii statului în sectorul energetic, subliniind că Republica Moldova rămâne dependentă de resursele energetice importate, care constituie circa 75% din consumul total de energie al țării, intensitatea energetică a țării fiind de 3 ori mai mare decât în țările dezvoltate, iar lipsa unei piețe libere și a diversităților de oferte se influențează esențial competitivitatea sectoarelor și economia țării. Cauzele principale care limitează diversificarea opțiunilor de furnizare a energiei electrice constituie lipsa capacităților suficiente de producere locală a energiei electrice și, respectiv, lipsa unei piețe locale concurențiale de energie electrică, precum și imposibilitatea procurării energiei electrice de pe piața UE din lipsa unor interconectări fizice și durabile cu sistemul electroenergetic european (sistemul ENTSO-E).

 

Directorul ANRE a menționat că Republica Moldova a lansat procesul de armonizare a legislației în domeniul eficienței energetice și a surselor regenerabile în anul 2007, însă până în prezent rezultatele obținute sunt modeste, ponderea energiei electrice produse din surse regenerabile din consumul total de energie electrică fiind sub 2%, în comparație cu obiectivul de 10% stabilit pentru anul 2020. În scopul depășirii situației actuale, Republica Moldova își propune pe termen lung trei direcții prioritare de dezvoltare: promovarea eficienței energetice și a utilizării energiei din surse regenerabile, asigurarea securității aprovizionării cu energie electrică și dezvoltarea piețelor concurențiale de energie.

 

Domnul Octavian Calmîc a informat participanții la forum, că piața energetică a Republicii Moldova are caracteristicile unei piețe emergente cu un mediu concurențial subdezvoltat, de aceea, pentru promovarea investițiilor și extinderea capacităților de producere a energiei electrice din surse regenerabile se utilizează 2 scheme de sprijin și anume: tarifele feed-in, determinate și stabilite de autoritatea de reglementare și prețuri fixe stabilite în rezultatul licitațiilor organizate de Guvern, care nu vor depăși prețurile plafon. Producătorii care vor obține statutul de producător eligibil vor beneficia de schema de sprijin pe o perioadă de 15 ani, din momentul punerii în funcțiune a centralei electrice. Conform deciziei Guvernului Republicii Moldova pentru anul 2020 se preconizează a fi repartizate 168 MW pentru proiecte investiționale de producere a energiei verzi din surse regenerabile, din care doar 55 MW vor fi repartizate pe baza deciziilor ANRE.

 

În final, delegația ANRE și-a exprimat speranța că, realizarea obiectivelor propuse la acest forum, vor contribui la impulsionarea dezvoltării în domeniul energetic, în special, a energiei din surse regenerabile.

 

Menționăm că, în cadrul Forumului au participat reprezentanții Ministerului Energiei și Protecției Mediului pentru integrare Europeană din Ucraina, al Agenției Internațională pentru Energie Regenerabilă (IRENA), Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare (UNDP), dar și alți parteneri internaționali.