Agenţia Naţională pentru Reglementare în Energetică a Republicii Moldova
Linia de informare 08001 0008

Noi reglementări privind utilizarea energiei din surse regenerabile

5 iulie 2019 • Vizualizari: 1210

Noi reglementări privind utilizarea energiei din surse regenerabile

Consiliul de Administrație al Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a aprobat astăzi, 5 iulie 2019, în ședință publică, trei proiecte de hotărâri.
ANRE a elaborat și a aprobat clauzele obligatorii ale Contractului de achiziționare a energiei electrice produse din surse regenerabile. Reglementarea prin Contract este necesară pentru asigurarea predictibilității obligațiilor contractuale, transpunând şi implementând garanţiile oferite prin lege producătorului eligibil.
Contractul de achiziţionare a energiei electrice din surse regenerabile urmează să reglementeze transparent şi explicit raporturile juridice şi comerciale dintre furnizorul central de energie electrică desemnat de Guvern și producătorul de energie electrică din surse regenerabile, căruia i s-a oferit statutul de producător eligibil în baza licitației desfășurate conform Regulamentului privind desfășurarea licitațiilor pentru oferirea statutului de producător eligibil, aprobat de Guvern sau a procedurii de confirmare specificată în Regulamentul privind confirmarea statutului de producător eligibil.

Proiectul Regulamentului privind confirmarea statutului de producător eligibil prevede:
- stabilirea cerinţelor pentru acordarea statutului de producător eligibil;
- stabilirea procedurii propriu-zise de confirmare a statutului de producător eligibil;
- instituirea responsabilităţilor părţilor implicate în procesul de confirmare a statutului de producător eligibil;
- stabilirea responsabilităților şi obligaţiilor producătorilor eligibili.

Aprobarea şi implementarea Regulamentului va permite asigurarea respectării şi aplicării prevederilor Legii nr.10/2016 privind promovarea utilizării energiei din surse regenerabile, va crea cadrul normativ de reglementare necesar pentru confirmarea statutului de producător eligibil, în contextul implementării schemei de sprijin privind confirmarea statutului de producător eligibil producătorilor mici, stabilită de legea în cauză.

Departamentul tarife și analize economice al ANRE a examinat materialele privind structura cheltuielilor ce fac parte din componența costurilor de bază aferente tarifului de livrare a energiei termice consumatorilor prezentate de către Î.M. a „Rețelelor și Centralelor Termice Comrat” și a luat în considerare doar solicitările argumentate ale titularului de licență, bazându-se pe principiul acoperirii consumurilor şi cheltuielilor minime necesare pentru desfășurarea normală a activității reglementate, cu utilizarea eficientă a capacităților de producție. Valoarea costurilor de bază stabilită de Departament a fost votată unanim de Consiliul de Administrație al ANRE.