Agenţia Naţională pentru Reglementare în Energetică a Republicii Moldova
Linia de informare 08001 0008

Noi reglementări în sectorul gazelor naturale

22 aprilie 2019 • Vizualizari: 969

Noi reglementări în sectorul gazelor naturale

Consiliul de administrație al Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a aprobat, la data de 19 aprilie curent, în ședință publică două acte normative de reglementare aferente activității din sectorul gazelor naturale: Regulamentul privind racordarea la rețelele de gaze naturale și Regulamentul privind furnizarea gazelor naturale. Aprobarea actelor normative de reglementare nominalizate este prevăzută expres de Legea cu privire la gazele naturale nr. 108 din 27 mai 2016.

Regulamentul privind racordarea la rețelele de gaze naturale și prestarea serviciului de transport și de distribuție a gazelor naturale are drept scop implementarea în mod corespunzător a prevederilor Legii nr. 108/2016 cu privire la gazele naturale în partea ce ţine de:

  1. acordarea unui acces efectiv la rețelele de gaze naturale potențialilor utilizatori de sistem și consumatori finali; 
  2. reglementarea raporturilor juridice dintre operatorii de sistem și utilizatorii de sistem (furnizori, consumatorii finali) privind prestarea serviciilor de transport și de distribuție a gazelor naturale, stabilirea etapelor, procedurilor, termenelor şi condițiilor de racordare a instalațiilor de utilizare, a instalațiilor de producere și a depozitelor de stocare la rețelele de gaze naturale ale operatorilor de sistem și interconectarea rețelelor de gaze naturale, astfel facilitând-se accesul potențialilor utilizatori de sistem și consumatori finali la rețeaua de gaze naturale;
  3. stabilirea termenelor și condițiilor privind racordarea și deconectarea de la rețelele de gaze naturale, prestarea serviciilor de transport și de distribuție a gazelor naturale, sistarea prestării serviciilor, întreruperea, limitarea livrării gazelor naturale.

            Regulamentul privind furnizarea gazelor naturale stabilește cadrul de reglementare secundar pentru desfășurarea activității de furnizare a gazelor naturale la locurile de consum ale consumatorilor finali, respectiv relațiile dintre furnizori, consumatorii finali și operatorii de sistem, cu privire la:

  1.   contractarea, furnizarea și facturarea gazelor naturale;
  2.   furnizarea gazelor naturale de către furnizorul de ultimă opțiune și furnizorul care are obligația de furnizare a gazelor naturale anumitor categorii de consumatori în contextul îndeplinirii obligaţiei de serviciu public (consumatorii casnici şi societăţile comerciale mici);
  3.  calitatea serviciului de furnizare a gazelor naturale;
  4.  condițiile de furnizare a gazelor naturale consumatorilor finali, contractarea, deconectarea instalațiilor de gaze naturale ale consumatorilor finali, reconectarea, limitarea şi întreruperea furnizării de gaze naturale, examinarea reclamaţiilor consumatorilor finali şi soluţionarea neînţelegerilor dintre furnizori și consumatorii finali etc.

Menționăm că, actele normative de reglementare au fost aprobate după consultarea proiectelor elaborate în conformitate cu prevederile legislației în vigoare și organizarea ședințelor de lucru cu părțile interesate la care au fost examinate recomandările prezentate.
După intrarea în vigoare a actelor normative menționate se va abroga Regulamentul pentru furnizarea și utilizarea gazelor naturale, aprobat prin Hotărârea Consiliului de administrație al ANRE nr. 415 din 25 mai 2011.