Agenţia Naţională pentru Reglementare în Energetică a Republicii Moldova
Linia de informare 08001 0008

Noi acte de reglementare a activităților din sectorul electroenergetic

31 mai 2019 • Vizualizari: 444

Noi acte de reglementare a activităților din sectorul electroenergetic

Consiliul de Administrație al Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a aprobat astăzi, 31 mai 2019, în ședință publică mai multe hotărâri.

Astfel, implementarea Regulamentului privind racordarea la rețelele electrice şi prestarea serviciilor de transport şi de distribuție a energiei electrice va permite asigurarea respectării şi aplicării prevederilor Legii cu privire la energia electrică, referitor la reglementarea termenelor și condițiilor de racordare, de deconectare şi de reconectare la rețelele electrice, precum și condițiile de prestare a serviciului de transport și de distribuție a energiei electrice de către operatorii de sistem.

Prevederile Regulamentului urmează a fi aplicate la stabilirea soluţiilor de racordare a instalaţiilor de utilizare, a centralelor electrice ale solicitanților la rețeaua de transport sau de distribuție a energiei electrice. În Regulamentul privind racordarea sunt specificate drepturile și obligațiile operatorului de sistem și ale utilizatorilor de sistem, inclusiv ale consumatorilor finali existenți și potențiali în procesul de prestare a serviciilor de transport și de distribuție, precum și acțiunile operatorului de sistem, în scopul soluționării neînțelegerilor apărute dintre operatorii de sistem și utilizatorii de sistem. De asemenea, în Regulament  sunt prevăzute acțiunile operatorului de sistem, care vor fi întreprinse în cazurile de conectare neautorizată la rețeaua electrică sau în cazul consumului de energie electrică prin evitarea echipamentului de măsurare sau prin intervenţie în funcţionarea echipamentului de măsurare. Pentru a nu admite abuzuri din partea operatorilor de sistem, sunt reglementate termenele și procedura de reconectare la rețeaua electrică a instalațiilor de utilizare ale consumatorilor finali.

Regulamentul privind furnizarea energiei electrice va reglementa relațiile dintre furnizorii de energie electrică, consumătorii finali și potențialii consumatori finali de energie electrică, precum și operatorii de sistem. De asemenea, Regulamentul prevede termenele şi condițiile de încheiere a contractelor de furnizare, a condițiilor de plată pentru energia electrică consumată, a consecințelor nerespectării clauzelor contractuale, precum și obligațiile și drepturile părților contractului de furnizare a energiei electrice.

Regulamentul privind furnizarea energiei electrice este bazat pe implementarea practicilor europene privind procesul de furnizare a energiei electrice și stabilește obligațiile furnizorilor și ale consumatorilor finali, cât și procedurile de achitare a compensațiilor în cazul încălcării condițiilor de furnizare stipulate în lege pentru consumatorii finali de energie electrică. În același timp, Regulamentul prevede posibilitatea consumatorilor de a negocia cu furnizorii clauzele contractului de furnizare a energiei electrice și de a alege la încheierea contractului de furnizare tipul de tarif aplicat la facturarea consumului de energie: tarif monom, binom sau diferențiat în funcție de orele de consum.

În final, la determinarea valorii costurilor de bază pentru S.A. ,,RED Nord”, ANRE a examinat amănunțit materialele și argumentele suplimentare prezentate de întreprindere, dat fiind necesitatea asigurării fiabilității și calității serviciilor prestate, care pot fi realizate numai prin întreținerea și exploatarea corespunzătoare a rețelei electrice de distribuție, în conformitate cu normele tehnice ale rețelelor electrice de distribuție și prin asigurarea condițiilor optime necesare pentru operarea rețelei electrice de distribuție. Consiliul de Administrație al ANRE a luat în considerare solicitările întreprinderii, bazându-se pe principiul acoperirii consumurilor și cheltuielilor minime necesare și justificate pentru desfășurarea normală a activității reglementate, cu utilizarea eficientă a capacităților de producție.

Menționăm că, pe marginea acestor proiecte au fost organizate mai multe ședințe de lucru cu părțile interesate, în cadrul cărora proiectele respective au fost îmbunătățite esențial,  astfel încât ele să asigure rigorile de transparență decizională și să corespundă interesului public.