Agenţia Naţională pentru Reglementare în Energetică a Republicii Moldova
Linia de informare 08001 0008

Gaze naturale

Gaze naturaleTarifele și prețurile reglementate în vigoare la gazele naturale
  Denumirea Hotărârea ANRE Tarif /preț fără TVA,lei/1000 m3
1. Tarifele provizorii pentru serviciul de transport al gazelor naturale prestat de S.R.L. „Moldovatransgaz”,aplicabile până la aprobarea tarifelor în baza prevederilor metodologice noi, în următoarele mărimi: HCA nr. 536/2019 din 27.12. 2019 (Monitorul Oficial nr.1-2 (7330-7331) din 3.01.2020)  
  - pentru utilizatorii de sistem din Republica Moldova 251,67
- pentru alți utilizatori de sistem, fluxurile transfrontaliere și în regim de tranzit, în cazul transportării gazelor naturale în regim standard 205,55
- pentru alți utilizatori de sistem, fluxurile transfrontaliere și în regim de tranzit, în cazul transportării gazelor naturale în regim revers 149,48
2.  Tarifele pentru serviciul de distribuție a gazelor naturale, prestat de operatorii sistemelor de distribuție afiliați S.A. „Moldovagaz”, prin rețelele de distribuție a gazelor naturale de*: HCA nr. 88/2018 din 16.03.2018 (Monit. Oficial nr.94/406 din 17.03.2018 )  
  - înaltă presiune 196,24
- medie presiune 513,97
- joasă presiune 2124,45
3. Prețurile la gazele naturale furnizate de S.A. „Moldovagaz” din rețelele de distribuție, întreprinderilor care nu intră în sistemul S.A. „Moldovagaz” pentru furnizarea lor ulterioară consumatorilor finali și ale căror rețele de distribuție sunt:  
  - conectate la rețelele de înaltă presiune 3468
- conectate la rețelele de medie presiune 3786
4. Prețurile la gazele naturale furnizate de furnizorul de gaze naturale la prețuri reglementate S.A. „Moldovagaz” în punctele**:  
  - de intrare în rețelele de transport al gazelor naturale 2972
 de ieșire din rețelele de transport al gazelor naturale 3199
- de ieșire din rețelele de distribuție a gazelor naturale de înaltă presiune 4195
- de ieșire din rețelele de distribuție a gazelor naturale de medie presiune 4501
- de ieșire din rețelele de distribuție a gazelor naturale de joasă presiune 4895
5. Prețurile la gazele naturale furnizate de S.A. „Moldovagaz” centralelor electrice de termoficare și altor titulari de licențe din sectorul termoenergetic pentru utilizare în activitatea reglementată 4018
6. Prețurile la gazele naturale furnizate de S.A. „Moldovagaz” consumatorilor casnici pentru volumul lunar de până la 30 m3 (inclusiv) pentru un apartament (casă)*** 4705
7.  Prețurile la gazele naturale furnizate de S.A. „Moldovagaz” consumatorilor casnici pentru volumul ce depășește 30 m3 lunar pentru un apartament (casă) 4895
  * Conform normativului NCM G. 05.01–2014, rețelele de distribuție a gazelor naturale după presiune se clasifică în modul următor: presiune înaltă de categoria I şi II - peste 0,3 МРа până la 1,2 МРа inclusiv; presiune medie - peste 0,005 МРа până la 0,3 МРа inclusiv; presiune joasă - până la 0,005 МРа inclusiv.
  ** Se aplică pentru consumatorii finali, inclusiv centralele termice pentru producerea și aprovizionarea cu energie termică a consumatorilor prin sisteme de alimentare locale, stațiile de alimentare a automobilelor cu gaze comprimate.
  *** Volumul de gaze naturale neutilizat în luna respectivă de facturare nu se transferă în perioadele ulterioare.
           
  Notă:    
  1. Tarifele pentru serviciul de distribuție a gazelor naturale sunt medii și pot fi diferențiate pentru operatorii sistemelor de distribuție afiliați prin decizia S.A. „Moldovagaz”.  
  2. Prețurile la gazele naturale furnizate consumatorilor finali sunt obligatorii și pentru întreprinderile care nu intră în sistemul S.A. „Moldovagaz”, cu excepția cazurilor în care prin Hotărârea Consiliului de administrație al ANRE pentru acestea se stabilesc alte tarife.