Agenţia Naţională pentru Reglementare în Energetică a Republicii Moldova
Linia de informare 08001 0008

Evaluarea procesului de licitație privind achiziția energiei electrice în Republica Moldova

19 februarie 2021 • Vizualizari: 229

Evaluarea procesului de licitație privind achiziția energiei electrice în Republica Moldova

Astăzi, 19 februarie 2021, Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a organizat o ședință de lucru în regim online cu participarea reprezentanților Secretariatului Comunității Energetice, Ministerului Economiei și Infrastructurii, a operatorilor de sistem și a furnizorilor de energie electrică care îndeplinesc obligații de serviciu public, privind desfășurarea procesului de licitație pentru procurarea energiei electrice începând cu 1 aprilie 2021.

 

Principalul subiect de discuție a fost achiziția de energie electrică de către titularii de licențe pentru care ANRE aprobă tarife/prețuri reglementate, care are impact atât în contextul asigurării securității alimentării cu energie electrică, cât și din cauza aspectelor sociale legate de accesibilitatea prețurilor pentru energia electrică.

 

În cadrul ședinței, reprezentanții ANRE au menționat că licitația pentru procurarea energiei electrice de către titularii de licențe din anul curent este primul exercițiu organizat pe principii și proceduri noi, conform cerințelor Procedurii de procurare a energiei electrice, elaborată cu ajutorul asistenței tehnice oferită de Secretariatul Comunității Energetice și aprobată prin Hotărârea ANRE nr. 283/2020 din 07 august 2020 ca parte componentă a Regulilor pieței energiei electrice. Astfel, Agenția va monitoriza procesul de licitație pentru achiziția energiei electrice desfășurat de titularii de licențe, participanți ai pieței energiei electrice și va oferi suportul metodologic tuturor părților interesate.

 

De asemenea, participanții au discutat despre evoluția procesului de licitație pentru procurarea energiei electrice, prognozele titularilor de licențe și au fost analizate potențialele probleme cu care participanții pieței energiei electrice ar putea să se confrunte până la finalizarea licitației, inclusiv potențialele scenarii de rezervă în cazul în care ofertele prezentate nu vor acoperi cantitățile necesare de energie electrică.

 

Săptămâna viitoare toți titularii de licențe vizați vor depăși etapa de stabilire a listei furnizorilor precalificați și vor demara etapa de solicitare a ofertelor, care se va încheia la 16 martie 2021. Majoritatea titularilor de licențe au anunțat licitații pentru procurarea energiei electrice  pentru o perioadă de un an sau 1 aprilie 2021-31 martie 2022.

 

În final, ANRE și Secretariatul Comunității Energetice au informat că vor  monitoriza în continuare procesul de licitație pentru achiziționarea energiei electrice de către toți titularii de licențe și, după caz, vor propune recomandările necesare pentru asigurarea transparenței maxime a acestui proces. Mai mult decât atât, ANRE va prezenta explicațiile necesare privind aspectele tehnice, juridice și de procedură ce țin de activitatea operatorilor de sistem  pentru aplicarea corectă a Procedurii de procurare a energiei electrice.