Agenţia Naţională pentru Reglementare în Energetică a Republicii Moldova
Linia de informare 08001 0008

Discuții privind evoluția reformelor în domeniul energetic

5 noiembrie 2019 • Vizualizari: 1112

Discuții privind evoluția reformelor în domeniul energetic

Astăzi, 5 noiembrie 2019, Octavian Calmîc, director ANRE a avut o întrevedere cu Dl Sammer Shukla, manager regional al Băncii Mondiale în sectorul energetic.

Discuțiile s-au axat pe aspecte privind evoluția cadrului normativ de reglementare a sectoarelor  termoenergetic și electroenergetic din Republica Moldova, proiectele investiționale susținute de Banca Mondială pentru dezvoltarea sistemului termo-energetic din mun. Chișinău și interconexiunea pentru energia electrică cu România, precum și cooperarea bilaterală cu ANRE și perspectivele ulterioare ale acesteia. 

Un subiect aparte a constituit schimbul de opinii referitor la Metodologia de calculare, aprobare și aplicare a prețurilor și tarifelor reglementate pentru producerea energiei electrice și termice, pentru serviciile de distribuție și furnizare a energiei termice, care a fost aprobată de Consiliul de Administrație al ANRE în ședința publică din 01.11.2019. Părțile au convenit asupra continuării dialogului și aplicării celor mai bune practici în domeniile de reglementare a sectoarelor termo și electroenergetic.

În acest context, dl Calmîc a informat că ANRE asigură transparența maximală a procesului său decizional și susține aplicarea celor mai înalte standarde de reglementare sectorială, bazând-se pe cele mai bune practici europene. Procesul de consultări publice pe marginea proiectului Metodologiei sus-menționate a durat peste un an zile. Cu toate acestea, echipa ANRE este deschisă pentru continuarea dialogului cu partenerii de dezvoltare la elaborarea cadrului normativ secundar de reglementare sectorială care ar permite dezvoltarea proiectelor investiționale de modernizare și extindere a capacităților de cogenerare a energiei termice și electrice în mun. Chișinău.

Un alt subiect de importanță sporită pentru Republica Moldova, dar și partenerii de dezvoltare este interconectarea rețelelor de energie electrică cu piața din România și construcția substației back-to-back la Vulcănești. În acest context, ținem să menționăm că, la moment ANRE a elaborat toate actele normative necesare pentru implementarea Pachetului III energetic și realizarea tuturor angajamentelor internaționale în domeniu. Astfel, în termeni proximi se preconizează adoptarea proiectelor Codului rețelelor electrice și altor proiecte aferente și dezvoltarea competiției pe piața electroenergetică din Republica Moldova.

În final părțile și-au arătat disponibilitatea pentru continuarea dialogului și colaborarea în domeniile reglementate, inclusiv la nivel de experți. Mai mult decât atât, în baza proiectului Planului de dezvoltare strategică a ANRE urmează a fi găsit noi nișe și sectoare de colaborare.