Agenţia Naţională pentru Reglementare în Energetică a Republicii Moldova
Linia de informare 08001 0008

Continuarea colaborării ANRE cu instituțiile internaționale

2 martie 2020 • Vizualizari: 1032

Continuarea colaborării ANRE cu instituțiile internaționale

Recent, conducerea Agenției Naționale de Reglementare în Energetică a avut o discuție cu delegația Departamentului de Comerț al SUA (Programul de Dezvoltare a Dreptului Comercial (CLDP), reprezentanți Ambasadei SUA în Republica Moldova și echipa USAID.

 

Scopul acestei întrevederi a fost identificarea domeniilor prioritare de asistență tehnică și suport CLDP și USAID pentru îmbunătățirea cadrului normativ de reglementare în domeniul energeticii, eficientizarea funcționării sectoarelor reglementate de ANRE, inclusiv din perspectiva necesităților de instruire și creștere a capacitaților interne ale Agenției, dar și îmbunătățirea comunicării cu oamenii de afaceri, societatea civilă și consumatorii casnici și non-casnici.  

 

Prezent la ședință, Octavian Calmîc, Director al ANRE, a informat despre activitățile Agenției, progresele în implementarea angajamentelor internaționale, în special cele aferente pachetului III energetic, preluarea practicilor și experiențelor europene în reglementarea sectoarelor de gaze naturale, electroenergetic și a surselor regenerabile. Un subiect aparte de discuție a fost despre procesul de coordonare și aprobare a Planului de acțiuni privind separarea operatorului sistemului de transport al gazelor naturale S.R.L. „Moldovatransgaz”, precum și sursele alternative de asigurare a pieței interne cu gaze naturale și anume gazoductul Iași-Chişinău și posibilitatea de revers a gazelor naturale din România pe coridorul transbalcanic. Delegația SUA a apreciat eforturile depuse de ANRE în coordonarea și adoptarea acestui Plan la 28 februarie curent și progresele înregistrate în gestionarea crizei gazelor naturale din iarna anului 2020.

 

Un alt subiect de discuție a fost piața energiei electrice și procedura de formare a unei piețe funcționale. Reprezentanți ANRE au informat despre procesul de elaborare și consultare publică a proiectului Regulilor pieței energiei electrice, aprobarea și implementarea căruia va permite funcționarea pieței energiei electrice conform principiilor pieței interne a Uniunii Europene. De asemenea, s-a informat despre structura pieței și posibilele soluții pentru asigurarea acesteia cu cantitățile necesare de energie electrică, inclusiv privind aspectele de echilibrare. Este de notat că toți operatorii pieței energiei electrice se află în procedura de achiziție a energiei electrice și formarea prețurilor pentru anul 2020.

 

Mai mult ca atât, ANRE a informat despre activitatea participanților pieței energiei electrice, achizițiile de energie electrică și sursele de aprovizionare, relațiile dintre participanții pieței și măsurile ce se întreprind pentru a interconecta sistemul electroenergetic al Republicii Moldova cu sistemul electroenergetic al României, care este parte a ENTSO-E, prin intermediul stației back-to-back. Delegația SUA s-a arătat interesată de a participa la consolidarea cadrului juridic în domeniu și formarea elementelor necesare aferente unei piețe libere de contractare a energiei electrice.

 

De asemenea, cei prezenți au discutat despre activitățile Agenției în contextul promovării producerii energiei electrice din surse regenerabile, inclusiv aprobarea tarifelor fixe și a prețurilor plafon pentru energia electrică produsă din surse regenerabile care a avut loc săptămâna trecută, și a capacităților de producere a energiei electrice pentru care se acordă schema de sprijin stabilită conform Legii privind promovarea utilizării energiei din surse regenerabile.

 

În final, părțile au convenit asupra posibilității de a acorda asistență tehnică Agenției în procesul elaborării și definitivării unor proiecte de acte normative de reglementare, consolidarea capacitaților instituționale ale ANRE, dar și pentru dezvoltarea piețelor libere și concurențiale de gaze naturale și energie electrică, bazate pe practicile internaționale.